Sökning: "media etik"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden media etik.

 1. 1. Barn i Instagramflödet : En kvalitativ studie om föräldrars ställningstaganden till barn som exponeras i marknadsföring av influencers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kajsa Albinsson; Emma Andersson; Therese Oscarsson; [2021]
  Nyckelord :Marketing ethics; moral identity; child advertising; sharenting; social media; influencer marketing; social media influencer; influencer endorsment; celebrity endorsment; storytelling;

  Sammanfattning : Frankrike är det första landet i världen att ta ställning till barns exponering i marknadsföring. I april år 2021 tillträdde den världsunika lagen som ska skydda barn från att utnyttjas av andra parter i marknadsföringssammanhang. LÄS MER

 2. 2. Fake news, clickbait och konkurrens : En kvantitativ studie om nyhetsorganisationers etiska samhällsansvar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Lönnqvist; [2021]
  Nyckelord :Fake News; Clickbait; Competition; CSR; Ethics; Morals; News Media; Fejknyheter; clickbait; konkurrens; CSR; etik; moral; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Fake news has long been a part of the news landscape but has in recent times, as the market for online news has grown, become an increasingly occurring problem in contemporary news media and society. By analyzing the content published by the largest American news organizations this thesis provides an overview of the occurrence of fake news and clickbait on the competitive news market. LÄS MER

 3. 3. En pandemis påverkan på religionsundervisningen : En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på lärares undervisningsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Åberg Domeij; [2021]
  Nyckelord :digitalization; distance learning; religious studies; upper secondary school; pandemic; covid-19; digitalisering; fjärrundervisning; distansundervisning; religionskunskap; gymnasiet; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och ge förståelse för hur religionslärare upplever attundervisa i ämnet religionskunskap digitalt på gymnasienivå, i ljus av att en pandemi har tvingat störredelen av gymnasieskolformen till digital undervisning. Totalt åtta observationer kring digitalreligionsundervisning och över fem timmars intervjuer fördelat på sju olika religionslärare utgör grundenför studien, som pekar mot att lärare upplever varierad problematik och större utmaningar kring digitalreligionsundervisning än möjligheter. LÄS MER

 4. 4. Weaponised Design : En studie om hur makt, kapitalism, brist på etik och konsekvenstänk kan leda till skadligt bruk av design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Malmliden; Agnes Wollner; [2021]
  Nyckelord :design; power; consequence; design ethic; capitalism; weaponised design; infrastructure; supply chain; usability; dark pattern; design; makt; konsekvens; designetik; kapitalism; weaponised design; infrastruktur; försörjningskedjan; användbarhet; dark pattern;

  Sammanfattning : Informationssystemen blir en allt större del av vår vardag och ger oss nya möjligheter attinteragera med varandra men det är dess design som bestämmer hur vi gör det. Genomanvändningen av system genereras mängder av värdefull information om oss ochproblematiken uppstår när system, direkt eller indirekt, skadar användare. LÄS MER

 5. 5. Så styr algoritmer ditt flöde : En studie om personliga algoritmer inom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Matilda Larsson; Nelly Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Algoritm; Sociala medier; Facebook; Instagram; Algorithmic imaginary; Affordance; Etik.;

  Sammanfattning : Sociala medier är ett fenomen som utvecklats drastiskt under de senaste 20 åren. Instagram och Facebook är två av de mest använda sociala medieplattformarna som har utvecklats markant med digitaliseringen. År 2016 ändrade Instagram sin algoritm, och 2018 gjorde Facebook samma sak. LÄS MER