Sökning: "media hunt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden media hunt.

 1. 1. En samvetslös diktator eller ett hjälplöst offer? : En kvalitativ studie av nyhetsrapporteringen kring Benny Fredriksson under metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Sanderberg; Jennifer Alm; [2019]
  Nyckelord :Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; discourse analysis; framing; sources; journalism; witnesses; victim; perpetrator; death; media hunt; investigative journalism; Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; diskursanalys; gestaltning; källor; journalistik; vittnen; offer; gärningsmän; dödsfall; mediedrev; granskande journalistik;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the news coverage surrounding Stockholm City Theatre’s former CEO Benny Fredriksson during the metoo-movement, from the time of the accusations against him until a time after his death. The questions examined were: How is Benny Fredriksson represented at the time of the publishing of the accusations and at the time of his death? How are the anonymous witnesses and the journalism represented? How does the representation of victims and perpetrators change after the death of Benny Fredriksson? What are the differences and similarities in the reporting of Aftonbladet and Dagens Nyheter? To analyze this, we made a discourse analysis of 12 articles from Aftonbladet and 13 articles from Dagens Nyheter. LÄS MER

 2. 2. Homofiljakt, humlegårdsherrar och homosexuellt frimureri : En komparativ studie av tidningarnas bevakning av rättsaffärerna Kejne och Haijby under 50-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Samuel Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :legal scandals; corruption; homophobia; history of press; rättsrötan; haijbyaffären; kejneaffären; homofobi; presshistoria;

  Sammanfattning : This thesis focuses on public attitudes towards homosexuality in Sweden during the 1950s. It analyses four newspapers’ coverage of the conspiracy theories and the accusations aimed at government officials concerning homosexual freemasons, government corruption, and the authorities’ protection of those who were suspected of sexually abusing young men. LÄS MER

 3. 3. Inte bara en jakt på likes : En undersökning av Riksarkivets hantering av Instagram

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Albin Nygren; [2019]
  Nyckelord :Archives; Social media; Instagram; National archives; Sweden; Practice theory; Arkiv; sociala medier; Instagram; Riksarkivet; Sverige; praktikteori;

  Sammanfattning : This thesis analyzes how the Swedish National Archives manages its presence in social media by examining five local sections use of Instagram. By studying different forms of practices in relation to Instagram, the aim of the thesis is to define in what way the Swedish National Archives work with outreach activities on new forms of media platforms, here exemplified with Instagram. LÄS MER

 4. 4. Människor i väglöst land : En studie om hur journalisten Eric Forsgren gestaltade Norrbottens befolkning i visuell media under 1950 och 1960-talen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linnéa Larsson; Anna-Karin Selström Lundin; [2019]
  Nyckelord :Norrbotten; Framing; representation; visual media; eric forsgren; prejudice; sami people; laestadiande; norrbotten; gestaltning; representation; visuell media; eric forsgren; fördomar; samer; laestadianer;

  Sammanfattning : I denna studie undersökts hur Eric Forsgren gestaltade den norrbottniska befolkningen i visuell media under 1950 och 1960-talen. I studien genomförs en kvalitativ innehållsanalys, som kopplas till tidigare forskning och teorier om gestaltning och representation. LÄS MER

 5. 5. The impact of metallic cranial implants on proton-beam radiotherapy treatment plans for near implant located tumours : A phantom study on the physical effects and agreement between simulated treatment plans and the resulting treatment for near implant located cranial tumours

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Adam Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Proton-based Radiotherapy; Cranial implants; Titanium implants; Cancer treatment; metal streak artifacts.;

  Sammanfattning : Within the field of radiotherapy treatments of tumour diseases, the hunt for more accurate and effective treatment methods is a continuous process. For some years ion-beam based radiotherapy, especially the proton-beam based applications, has increased in popularity and availability. LÄS MER