Sökning: "media logic"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden media logic.

 1. 1. “Fansen rasar!” - eller gör de? : En kvalitativ studie om utformandet av artiklar baserade på källor hämtade från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Lydén; Tobias Hellgren; [2019]
  Nyckelord :journalism; social media; news selection; source criticism; media logic; Aftonbladet; Expressen; journalistik; sociala medier; nyhetsurval; källkritik; medielogik; berättartekniker; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att undersöka i vilken utsträckning tidningsartiklar som baseras på källor hämtade från sociala medier uppfyller kriterierna för nyhetsurval samt vilka källkritiska principer som källorna uppfyller. Det undersöks även hur berättartekniker påverkar utformningen av artiklarna. LÄS MER

 2. 2. Jag gillar att han är så överlägsen... precis som jag! : En kvalitativ genusstudie av Kamratpostens reportageserie "KP fixar"

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Johanna Sandgren; Pontus Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kamratposten; KP; KP fixar; journalism; media; sex; gender; masculinity; femininity; children; boys; girls; critical discourse analysis; identity; sports; animals;

  Sammanfattning : The purpose of our study was to examine the representation of girls and boys in journalism directed towards children between 8 and 14 years old. The study was conducted upon 15 articles from the Swedish children’s magazine Kamratposten. We examined how the gender systems reproduce and/or change through Kamratposten’s series “KP fixar”. LÄS MER

 3. 3. "En av gästerna, en kvinna [...] tog med vin, choklad och ost till bjudningen" : En kritisk diskursanalys av våldtäktsmyters användning i svenska nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Hellqvist; Mirkovic Viktoria; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; rape myths; media logic; news articles; Dagens Nyheter; Expressen; Kritisk diskursanalys; våldtäktsmyter; medielogik; nyhetsartiklar; Dagens Nyheter; Expressen;

  Sammanfattning : Denna studie inriktar sig på att undersöka hur våldtäktsmyter används i svenska nyhetsartiklar. Mer specifikt undersöks sex stycken nyhetsartiklar varav tre kommer från morgontidningen Dagens Nyheter, respektive tre från kvällstidningen Expressen. LÄS MER

 4. 4. CROSSCHECKING ELLER MISSHANDEL? : En kritisk diskursanalys av kvällstidningars framställande av brott på ishockeyplanen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Olle Larsson; Rasmus Kågström; [2019]
  Nyckelord :media coverage; agenda setting; framing; news value; media logic; sports crime; agenda building; sports in media; sports violence;

  Sammanfattning : Ice hockey is seen as a rough sport. Sometimes situations tend to become too violent and players now and then get suspended for their acts on the ice. In very unusual cases the legal system has been forced to step in and prosecute players for situations on the ice. This is the case with Jakob Lilja. LÄS MER

 5. 5. "Vi säger ju att vi har bett om ursäkt hur många gånger som helst" : En kvantitativ innehållsanalys av organisationer risk- och krishantering på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Sundström; Victoria Lönnkvist; [2019]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Sociala medier; Situational crisis communication theory; Medielogik;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to find out how crisis communication takes shape on different social media. The essay deals with both organizations' risk and crisis management on Facebook and Instagram. A risk is defined in the essay as anything that could possibly lead to a crisis that could adversely affect an organization. LÄS MER