Sökning: "media och kommunikationen"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden media och kommunikationen.

 1. 1. Intimitet och emotionell kommunikation via Instagram : en kvalitativ studie om influencers sätt att kommunicera

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Louise Kadmark; [2019]
  Nyckelord :emotional communication; intimacy; Instagram; Social Media Influencer; parasocial interaktion; parasocial relation; empathy; expressions; attitudes; representation; caption; multimodal; emotionell kommunikation; intimitet; intimacy; Instagram; Social Media Influencer; parasocial interaktion; parasocial relation; empati; uttryck; interpersonella betydelser; attityder; tilltal; representation; caption; multimodal analys;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit en integrerad del av vår vardag och profiler arbetar ständigt med skapandet av identitet, representation och interaktion. Efter sökandet av tidigare forskning uppfattades en avsaknad för studerandet av utformning och påverkan i kommunikationen på Instagram. LÄS MER

 2. 2. ”DET ÄR INTE ALLS SÅ DÅLIGT ATT JOBBA HÄR SOM ALLA SÄGER” - En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Järbur; Elias Krantz; Daniel Lange; [2018-09-12]
  Nyckelord :Employer branding; Organisationskultur; Varumärkesbyggande; Strategisk kommunikation. Employer value proposition; IPIanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom undersökningar med befintlig personal anställdpå SDF Angered få en tydlig bild av SDF Angered som arbetsgivare. Syftet ärbaserat på en uppdragsbeskrivning från SDF Angered som är uppdragsgivareför uppsatsen och tar i ansats att utifrån ett medarbetarperspektiv söka svar på:varför individer söker sig till SDF Angered som arbetsgivare och varför dessastannar kvar. LÄS MER

 3. 3. Safety in public space : Exploring solutions around Tensta Centrum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Maximilian Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; Public space; People;

  Sammanfattning : Public transport is widely used in Stockholm which means that the flow of people in the open spaces close to public transport nodes will always exist. Public safety is a social factor that are important for social sustainability and for people spending time in open spaces. LÄS MER

 4. 4. Oro, riskuppfattning och kommunikationsbehov Att kommunicera vid långvariga miljö- och hälsorisker vid förorenade glasbruksområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elin Voxberg; [2018]
  Nyckelord :Risk communication; risk perception; Worry; Glasswork; contaminated sites; Riskkommunikation; Riskperception; Oro; Glasbruk; Förorenade områden;

  Sammanfattning : Vid pågående och långvariga miljö- och hälsorisker är det viktigt att kommunicera med invånare kontinuerligt. Denna enkätstudie undersöker därför informationsbehovet hos invånare vid förorenade områden och hur det överensstämmer med myndigheternas syn på kommunikationen. LÄS MER

 5. 5. Konsten att hantera en föränderlig bransch: internkommunikationens roll vid omorganisering inom ett företag i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Lord; Anna Magnusson; [2018]
  Nyckelord :internkommunikation; omorganisering; meningsskapande; organisationskultur; organisationsstruktur; mediebranschen; internal communication; organizational change; sensemaking; organizational culture; organizational structure; media sector;

  Sammanfattning : Denna studie har haft för avsikt att undersöka internkommunikationens roll i förhållande till organisationskulturen vid omorganiseringar, på ett medieföretag som befinner sig i kontinuerliga förändringsprocesser. Genom kvalitativa intervjuer med personer inom olika yrkesbefattningar har vi fått insikt i personernas arbetsrelaterade livsvärld och därmed erhållit förståelse för internkommunikationens kännetecknande drag samt organisationskulturen inom företaget. LÄS MER