Sökning: "media och kommunikationsvetenskap teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden media och kommunikationsvetenskap teorier.

 1. 1. She´s a Lady : en semiotisk bildanalys av H&M:s reklamkampanj ur ett genusperspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sofia Wester; Matilda Landin; [2021]
  Nyckelord :genus; stereotyp; H M; reklam; semiotisk bildanalys; kvinnlighet; femininitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det har länge reproducerats stereotyper av manligt respektive kvinnligt i media och inte minst i reklam. Den här studien undersöker hur kvinnlighet visuellt representeras i H&M:s reklamkampanj She´s a Lady. LÄS MER

 2. 2. Social övervakning - relationsskapande i den digitala offentligheten : En kvantitativ studie om studenters förhållningssätt till informationssökning om potentiella partners

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hannah Persson; Adam Elofsson Fogel; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; uses and gratification; social surveillance; privat; offentlighet; relationsskapande; övervakning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur studenter vid svenska högskolor och universitet utövar samt förhåller sig till informationssökning om potentiella partners i sociala medier samt i tjänster som Lexbase och Ratsit. Studien har genomförts med utgångspunkt i teorier om privat och offentligt i sociala medier samt uses and gratification. LÄS MER

 3. 3. #Kriskommunikation : En kvalitativ studie om nationell och regional kriskommunikation till unga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felix Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Sociala medier; Instagram; Pandemi; Coronavirus;

  Sammanfattning : The study analyzes national and regional crisis communication to youth in the beginning of the Coronavirus pandemic. As early research has shown difficulties in reaching the target group youth, and in a constantly changing society, adaption is necessary in the communication towards the target group. LÄS MER

 4. 4. ARG : engagemang i tider av missnöje

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Annika Engström; [2021]
  Nyckelord :Kvarteret Galten; medborgarengagemang; Arkitektupproret; Lunds Arkitektuppror; AFSL; Aktion Rädda Galten; demokrati; motdemokrati; medborgarkultur; emotioner och engagemang; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen ARG – medborgarengagemang i tider av missnöje ämnar undersöka engagemanget i protesterna mot Lunds kommuns förslag om byggnationen i Kvarteret Galten. Frågeställningen syftar på hur engagemang kan förstås utifrån teorier om medborgarkultur, emotioner och engagemang samt utifrån Pierre Rosanvallons (2006) teori om motdemokrati och det rådande missnöjet gentemot politiker och det politiska systemet. LÄS MER

 5. 5. Digital aktivism : En kvalitativ studie om hur ungdomar uppfattar aktivism på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Halima Hussein; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om digital aktivism och uppfattningen om detta ur unga användares perspektiv. Studien diskuterar utvecklingen av aktivism i en digitaliserad värld och hur ungdomar, som anses var en stor grupp inom digitala medier, reagerar på detta fenomen. LÄS MER