Sökning: "media och kroppen"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden media och kroppen.

 1. 1. “Organization is what you do before you do something, so that when you do it, it’s not all mixed up.” : An investigation of behaviours using digital visual planning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Martin Rutkowski; [2018]
  Nyckelord :Large touch screens; public displays; Digital visual planning; Behaviours; Observation study; Design research; CSCW;

  Sammanfattning : This thesis sets out to investigate and understand behaviours and interactions between individuals while using a large touch screen to plan a holiday trip. By using this approach, the tool digital visual planning by Yolean is indirectly examined. The tool is examined by looking at how it is used and the environment it is used in. LÄS MER

 2. 2. Kroppsideal & sociala medier : En kvalitativ studie av unga kvinnors möte med kroppsideal på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :social media; body image; body ideal; young women; sociala medier; kroppsuppfattning; kroppsideal; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Idag är sociala medier en stor del av vår vardag och undersökningar visar att unga kvinnor utgör den största gruppen av användare. Det är även de som i störst utsträckning känner stress över det egna utseendet och kroppen. LÄS MER

 3. 3. Blicken på skönhet -fem unga vuxnas bedömningar av skönhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Eskil Engström; [2018]
  Nyckelord :skönhet; objektifiering; estetiskt kapital; skönhetsideal; kroppen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på en lång rad förmåner kopplade till skönhet och minst lika många nackdelar kopplade till fulhet. Hur skönhet (vad människor uppfattar som skönt hos andra) uppfattas och definieras har dock beskrivits som en till stora delar obesvarad fråga, lämnad i en konceptuell svart låda. LÄS MER

 4. 4. Hur manligt är Magazine Café? : En kvalitativ studie om hur Café presenterar manligheten för läsarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

  Författare :Egzon Mazreku; [2018]
  Nyckelord :Genus; hegemonisk maskulinitet; identitet; kommunikation; kroppen; Magazine Café; manlighet; metrosexualitet; omslag.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att visa hur manligheten presenteras via livsstilsmagasinet Magazine Cafés omslag. Resultat/analys-delen är uppdelat efter frågeställningarna; ”Vilka män täckte Cafés omslag 2017? (Personer inom media, mode och design, nöje och sport)” samt ”Hur konstruerar Café mannen för sina läsare/målgrupp via omslaget?”. LÄS MER

 5. 5. “Babe your ass is looking tight”: En jämförande studie om kvinnliga utseendeideal, en hälsosam livsstil och den feminina kroppen på hälsobloggar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emma Hansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :health; femininity; blogs; body ideals; appearance ideal; homogenization; identity;

  Sammanfattning : Health and people's wellbeing is an important issue in the Western society today. Moreover had today’s technology changed the way we look at bodies in the fashion industry and in social media. LÄS MER