Sökning: "media richness theory"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden media richness theory.

 1. 1. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER

 2. 2. Agila metoder i praktiken : En fallstudie om kommunikation och motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Patricia Khosravi; Stephanie Thurow; [2018]
  Nyckelord :Agile methods; Scrum; Media Richness Theory; Self-Determination Theory; Efficiency.;

  Sammanfattning : Agile methods have become a popular project managing method within software development (Cervone, 2011, ss. 19-20; Maximini, 2015, s. 3). Though there is an absence of studies on agile methods and motivation in employees (Dybå & Dingsøyr, 2008). LÄS MER

 3. 3. Kommunikationsmediums påverkan på patientnöjdhet - En kvantitativ studie om hur patientnöjdheten påverkas av marknadsförändringar

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nathalie Lindmark; Louise Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Patient satisfaction; E-health; Media Richness Theory; Communication mediums;

  Sammanfattning : Examining how different communication mediums affects patient satisfaction is a relatively unknown research area. Previous research has mainly focused on factors affecting patient satisfaction within health care. Other researchers have conducted studies about different communication channels effects on services. LÄS MER

 4. 4. Social interaktion via den digitala lärmiljön mellan student och lärare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Adis Hodzic; Andreas Sonesson; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik;

  Sammanfattning : Studien är genomförd av studenter på Linnéuniversitetets program informationslogistik. Denna studie har undersökt hur studenter på Linnéuniversitetet upplever att den sociala interaktionen mellan dem och lärarna är via den digitala lärmiljön. LÄS MER

 5. 5. Ett främjande verktyg : En kvantitativ studie om institutionaliserad feedback

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Claes Adolfsson; Sebastian Asp; [2018]
  Nyckelord :Feedback University Internal Communication Organizational Culture Organizational Structure; Feedback Universitet Internkommunikation Organisationskultur Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker medlemmarnas förhållande till feedback inom två institutioner, institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) och institutionen för pedagogiska studier (IPS) på Karlstads universitet. Feedback är ett kommunikationsverktyg som används för att främja organisationsmedlemmarnas utveckling. LÄS MER