Sökning: "media richness theory"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden media richness theory.

 1. 1. Kommunikationskanaler vid intern nyhetsspridning : En fallstudie om hur kommunikationskanaler påverkar den upplevda kommunikationseffektiviteten vid nyhetsspridning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Stina Adamsson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Nyhetsspridning; Intern kommunikation; Intern nyhetsspridning; Kommunikationseffektivitet;

  Sammanfattning : Kommunikation är en förutsättning för att organisationer ska fungera och sätten att kommunicera på har utvecklats i takt med den tekniska utvecklingen. Med det stora utbudet av kommunikationskanaler som finns idag kan det vara svårt att veta vilken kommunikationskanal som lämpas i olika situationer. LÄS MER

 2. 2. CoFramer : Ett diskussionsformat för djupa diskussioner på publika forum med låg Information Overload inspirerat av Philosophy for Children

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Christoffer Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distance Education; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Facilitator; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Design Concept; Design Aspects; Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distansutbildning; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Samtalsledare SL ; Logiska Felslut; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Designkoncept; Designaspekter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att presentera ett designkoncept för publika diskussioner på nätet med målet att uppnå djupare diskussioner och minska mängden information overload. Arbetet använder metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) som går ut på att skapa ett designkoncept utifrån flera olika teorier som appliceras genom interaktionsdesign. LÄS MER

 3. 3. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsmediums påverkan på patientnöjdhet - En kvantitativ studie om hur patientnöjdheten påverkas av marknadsförändringar

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nathalie Lindmark; Louise Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Patient satisfaction; E-health; Media Richness Theory; Communication mediums;

  Sammanfattning : Examining how different communication mediums affects patient satisfaction is a relatively unknown research area. Previous research has mainly focused on factors affecting patient satisfaction within health care. Other researchers have conducted studies about different communication channels effects on services. LÄS MER

 5. 5. Social interaktion via den digitala lärmiljön mellan student och lärare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Adis Hodzic; Andreas Sonesson; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik;

  Sammanfattning : Studien är genomförd av studenter på Linnéuniversitetets program informationslogistik. Denna studie har undersökt hur studenter på Linnéuniversitetet upplever att den sociala interaktionen mellan dem och lärarna är via den digitala lärmiljön. LÄS MER