Sökning: "media romer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden media romer.

 1. 1. Offer eller en problemkategori : En kritisk diskursanalys av hur EU-migranter skildras i svensk press

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Michael Norin; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Discourse; EU-migrants; Media; Otherness; Andrafiering; Diskurs; EU-migranter; Kritisk diskursanalys; Media;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur EU-migranter framställs i de två mest spridda nyhetstidningarna i Sverige år 2015, Aftonbladet och Expressen. En kritisk diskursanalys användes som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Romen i journalisternas händer : en kritisk diskusanalys av hur romer framställs i Dagens nyheter före och efter erkännandet som nationell minoritet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Stina Bergström; [2019]
  Nyckelord :Roma; power; knowledge; media; stereotype; language; critical discourse analysis; We and Them; the Other; Orientalism;

  Sammanfattning : The study The Rome in the hands of journalists: a critical discourse analysis of how Roma people are represented in Dagens Nyheter before and after recognition as a national minority examines the swedish newspaper Dagens Nyheter´s reporting of the Roma people in 1998 and 2018. The aim is to find out if the recognition as a national minority in 2000 has created some form of change in the journalists' representation of the Roma people and how it is expressed. LÄS MER

 3. 3. Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2018]
  Nyckelord :Utsatta EU-medborgare; Främlingen; Antiziganism; Socialt problem; EU; Romer; Tiggeri; Mänskliga rättigheter; Georg Simmel; Zygmunt Bauman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. Medias framställning av romer : En innehållsanalys av Dagens Nyheters rapportering under åren 2010 & 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Maria Hansson; Matilda Heidenvall Lindner; [2018]
  Nyckelord :innehållsanalys; romer; media; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Romer har historiskt blivit marginaliserade och inte åtnjutit samma rättigheter som majoritetsbefolkningen. I en svensk kontext har romer historiskt sätt bland annat fått utstå diskriminering i form av registrering, tvångssterilisering, fördrivning och särbehandling i skolan. LÄS MER

 5. 5. Hodný, zlý a ošklivý (The Good, the Bad and the Ugly) : The representation of three minority groups in printed media discourse from the Czech Republic

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Irene Elmerot; [2017]
  Nyckelord :corpus analysis; linguistic othering; media discourse; collocations in Czech; stereotypes; frequency analysis; korpusundersökning; språklig andrafiering; mediadiskurs; tjeckiska kollokationer; stereotyper; frekvensundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra en kvantitativ, korpusbaserad undersökning av den språkliga andrafieringen av tre minoritetsgrupper: romer, vietnameser och ukrainare, i den tjeckiska mediadiskursen under 15 år, samt att få ett omfattande, representativt resultat genom att jämföra neutrala, positiva och negativa adjektiv som står intill sökorden. Till teoretisk grund ligger hur språket hjälper till att bygga och förstärka maktstrukturer samt hur korpussökningar efter kollokationer och närliggande ord kan tydliggöra en språklig andrafiering. LÄS MER