Sökning: "media segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden media segregation.

 1. 1. Är det här Amerika? : En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Philip Alfredsson; Wictor Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Polysemy; transmedial storytelling; Childish Gambino; hip hop; music videos; polysemi; transmedialt berättande; Childish Gambino; hip hop; musikvideo;

  Sammanfattning : Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och om igen. LÄS MER

 2. 2. SEGREGATION OCH MEDIA : LOKALTIDNINGENS GESTALTNING AV SEGREGATION

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alice Helander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Segregation and Territorial Stigmatisation in Western European Cities under an identity perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Suzanne Chibli; [2018]
  Nyckelord :urban segregation; territorial stigmatisation; identity; identity strategies theory; suburbs; Rosengård; Vaulx-en-Velin; Zlatan Ibrahimovic; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore and compare the segregation and the stigmatisation of inhabitants living in so-called ‘disadvantaged neighbourhoods’ through an identity perspective in the two cities Malmö (Sweden) and Lyon (France). I demonstrate that in addition to income factor, identity participates in territorial stigmatisation and reinforces urban segregation, that is the progressive clustering of certain populations in specific neighbourhoods. LÄS MER

 4. 4. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 5. 5. Gender coding and the consequences of campaigns for equality - A study in the wake of #MeToo

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Lindgren; Sofia Enegren; [2018]
  Nyckelord :Gender; gendered relations; occupational segregation; occupational identity; masculinity; femininity; campaign; fashion; trend; IT; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine how gender relations are expressed by women within the IT occupation. Moreover, our objective is also to enhance our understanding of the meanings of campaigns for increased equality, by more specifically aiming to comprehend the meaning or meanings of the #MeToo campaign. LÄS MER