Sökning: "media synchronicity theory"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden media synchronicity theory.

 1. 1. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER

 2. 2. The role of instant messenger as computermediated communication tool for knowledge sharing and teamwork performance

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Johannes Hönlinger; [2018]
  Nyckelord :instant messenger; computer-mediated communication; teamwork performance; emoticons; CMCI;

  Sammanfattning : Background: The virtuality of teams has increased due to the emergence computer-mediated communication (CMC) tools in the last decades. The push of instant messengers (IM) in private life has also lead to a stronger influx in the professional context. LÄS MER

 3. 3. Intern kommunikationsstrategi i bemanningsföretag : En kvalitativ studie om hur konsulter och konsultchef uppfattar att kommunicera genom digitala verksamhetsstöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tommy Gustavsson; Daniel Zuniga; [2017]
  Nyckelord :Informationslogistik;

  Sammanfattning : Studien är genomförd i en fallverksamhet som är verksam inom bemanningsbranschen. Studien är ett examensarbete utfört av studenter på Linnéuniversitetets program för informationslogistik under vårterminen 2017. Den här studien har undersökt hur konsulter uppfattar att kommunicera via ett digitalt verksamhetsstöd med konsultchef. LÄS MER

 4. 4. Webbportaler i förskolan Pedagogers upplevelser av datormedierad kommunikation med vårdnadshavare

  Magister-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Patrick Dorls; [2016-02-22]
  Nyckelord :Förskola; Webbportal; Kommunikation; pedagog; vårdnadshavare; förälder; datormedierad kommunikation; lärplattform;

  Sammanfattning : Today more and more pre-schools in Sweden have started to implement web portals. The ex-tent of functions of those digital platforms differs and so do possible scopes of use as docu-mentation, organisation, administration and communication.That kind of computer-mediated communication is in the interest of this study. LÄS MER

 5. 5. Communicating With Points, Lines, and Areas.

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Daiva Marija Brazauskaite; [2015-10-07]
  Nyckelord :disaster response; Volunteered Geographic Information; OSM Tasking Manager; Media Synchronicity Theory; Nepal Earthquake 2015; Map Communication Model;

  Sammanfattning : Disaster response requires great amount of communication when it comes to coordination and cooperation, yet communication is not smooth and encounters some problems, one of which is lack of situation awareness. One of the most required information during disaster response which helps to solve the situation awareness problem is geospatial data. LÄS MER