Sökning: "media undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden media undervisning.

 1. 1. Digital undervisning - här för att stanna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jackline Georgsson; Sofie Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Internal Communication; Internal Communication Satisfaction; Digital Education; COVID-19; Student; Swedish Universities; Communication Satisfaction Questionnaire; Media Richness Theory; Technology Acceptance Model; Internkommunikation; Intern kommunikationstillfredsställelse; Digital undervisning; Studenter; Svenska universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, students could no longer interact with other students and teachers in a traditional classroom. LÄS MER

 2. 2. Vilka var vi som grävde guld i USA? : Om banal nationalism under fotbolls-VM 1994

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per Börjegren; [2021]
  Nyckelord :Sweden; 20th century; banal nationalism; World Cup; football; national discourse; national community; history teacher; Sverige; 1900-tal; banal nationalism; fotbolls-VM; nationell diskurs; nationell gemenskap; historielärare;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att studera uttryck för banal nationalism i svenska dagstidningar under världsmästerskapen i fotboll för herrar i USA 1994. Dels för att vidga begreppet nationalism, dels bidra med exempel på hur den kan synliggöras i vardagliga sammanhang och därigenom riskerar reproducera nationella föreställningar. LÄS MER

 3. 3. Gamification inom MOOCs : Framsteg och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Oscar Frank; [2021]
  Nyckelord :Massive Online Open Course; MOOC; gamification; litteraturstudie; motivation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utforskar tidigare litteratur på gamification inom Massive Online OpenCourses (MOOCs) för att undersöka hur gamification uppfattas som ett verktyg i MOOCs.Analysverktyget som används är en kvantitativ innehållsanalys som avgränsar genomsökningentill 17 publikationer om gamification i MOOC. LÄS MER

 4. 4. Litteraturöversikt om utmaningar i religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Basmina Safi; [2021]
  Nyckelord :Värderingar; felrepresentation; religionsundervisning; mångkulturalitet; sekularitet; hjälpmedel;

  Sammanfattning : I takt med att globaliseringen blir alltmer omfattande, har många människor valt att röra sig övernationsgränser och i bagaget har de med sig sina religiösa övertygelser. Religion har alltid varit etthett debatterat ämne och det senaste decenniet har ämnet frekvent varit framträdande i media. LÄS MER

 5. 5. När verkligheten knackar på – släpper vi in den? : En kvantitativ undersökning i hur och varför geografilärare använder medier i sin undervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Madelene Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; geography teaching; media; media literacy; progressivism; Digitalisering; geografiundervisningen; medier; medialitteracitet; progressivism;

  Sammanfattning : Geografiämnets komplexa sammansättning gör att det vidrör många aspekter av våra liv och för att detta ska avspeglas i geografiundervisningen måste särskild uppmärksamhet riktas mot livet utanför klassrummet och hur det kan plockas in i undervisningen. Denna studie syftar därför till att undersöka hur och varför geografilärare använder sig av medier i undervisningen. LÄS MER