Sökning: "medial analys"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden medial analys.

 1. 1. Mätning av muskelomfång med måttband : en reliabilitetsstudie på häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Natascha Jansson; [2021]
  Nyckelord :häst; muskel; omfångsmätning; måttband; rehabilitering;

  Sammanfattning : Idag finns det inget enkelt och objektivt sätt att bedöma muskelstyrka på häst. Antingen behöver bedömningen ske subjektivt med hjälp av palpation, genom analys av muskelbiopsier eller genom användning av icke-validerade metoder med diagnostiskt ultraljud. Detta försvårar uppföljning av såväl behandling som träning. LÄS MER

 2. 2. Den intrinsica fotmuskelstyrkans inverkan på sprint- och hopprestanda samt balans hos friska individer i åldern 14 till 55 år: En systematisk litteraturgranskning och narrativ syntetiserande analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Christer Jansson; Ludvig Milton; [2021]
  Nyckelord :IFM; intrinsic foot muscle; toe flexor strength; jump; sprint; balance; IFM; intrinsica fotmuskler; fotmuskelstyrka; tåflexor; hopp; sprint; balans;

  Sammanfattning : Bakgrund: De intrinsica fotmusklerna (IFM) har potential att påverka idrottslig prestation som hopp, sprint samt balans direkt genom påverkan av muskelstyrkan eller indirekt genom påverkan på det mediala-longitudinella fotvalvet. Ett växande antalet studier visar samband mellan träning av IFM och idrottslig prestation, dock råder ingen konsensus och motstridiga resultat finns. LÄS MER

 3. 3. Mediolateral knärörelse under upp- och nedresningar på ett ben för individer med unilateral höftartros och asymptomatiska individer : En jämförande studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Nathalie Karlström; [2020]
  Nyckelord :Enbensresning; Frontalplan; Kinovea; Rörelseanalys; Tid;

  Sammanfattning : Introduktion: Personer   med höftledsartros har visats ha en ökad risk att drabbas av knäledsartros. En   förändrad belastningsfördelning och ett förändrat rörelsemönster i   sagittalplan har visats finnas både i den kontralaterala och ipsilaterala knäleden   hos de med ensidig höftledsartros vilket tros vara en del av de bakomliggande   orsakerna. LÄS MER

 4. 4. 16 sätt att yla : Narratologiska anaylser av Porpentines Howling Dogs och Abigail Corfmans 16 Ways to Kill a Vampire at McDonalds

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Love Zúniga Elfström; [2020]
  Nyckelord :Howling Dogs; 16 Ways to Kill a Vampire at McDonalds; narratology; possible worlds theory; Alice Bell; Jeff Parker; ludology; interactive narratives; hypertext; Porpentine; Abigail Corfman; Howling Dogs; 16 Ways to Kill a Vampire at McDonalds; narratologi; possible worlds theory; Alice Bell; Jeff Parker; ludologi; interaktiva narrativ; hypertext; Porpentine; Abigail Corfman;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras spelen Howling Dogs och 16 Ways to Kill a Vampire at McDonalds ur ett narratologiskt perspektiv. Huvuddelen av analysen fokuserar på hur hypertextens mediala förhållanden påverkar relationen mellan spelaren och narrativet samt på förhållandet mellan berättare och lyssnarinstans. LÄS MER

 5. 5. Kapitalkravets toppar och dalar - Från borgenärsskydd till seriositetsspärr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Sandin; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; Aktiekapital; Kapitalkrav; Ändamålsenlighet; Borgenärsskydd; Seriositetsspärr; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska aktiebolagslagen (2005:551) har sedan år 1895 ställt upp ett krav på ett lägsta tillåtet aktiekapital i aktiebolag. Kravets nivå har både höjts och sänkts från kravets införande till idag. LÄS MER