Sökning: "medial debatt"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden medial debatt.

 1. 1. Vem kan man lita på? : förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Hagman; [2019]
  Nyckelord :köttkonsumtion; medial debatt; sociala medier; risk; legitimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen "Vem kan man lita på? Förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion" är författad av Malin Hagman vid Institutionen för Kommunikation och Medier vid Lunds universitet. Denna uppsats undersöker den mediala debatten om köttkonsumtion som uppstod i samband med att livsmedelskedjan Coop lanserade sin kampanj "#nyavardagsmaten" med tillhörande reklamfilm "Kära köttbit". LÄS MER

 2. 2. ”ÖPPNA DÖRRARNA, SÄNK TRÖSKLARNA, SKAPA RELEVANS” Debatt om konstmusikens ställning och relevans i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Irene Nordström; [2018-09-18]
  Nyckelord :western art music; status; cultural heritage; discourse; music; marginalisation; education;

  Sammanfattning : For a long time the status of western art music in Swedish music life has been discussed, recently at two Rikstings 2016 and 2017 arranged by representatives for the field of western art music with the aim of strengthening this status. By using a discourse-analytical perspective as a starting point, this article aims to analyse and describe the debate followed in Swedish daily press after these Rikstings. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara kön? : en kvalitativ studie hur diskriminering gentemot prostituerade synliggörs i debatten om legalisering av prostitution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Matilda Kalström; [2018]
  Nyckelord :prostitution; diskriminering; intersektionalitet; debatt; media; Sverige; Amnesty International; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskriminering gällande kön, klass och etnicitet synliggörs gentemot prostituerade. Undersökningen görs på en medial debatt om just legalisering av prostitution som kommit till uttryck i opinionsbildande texter i svensk dagspress, åren 2014–2016. LÄS MER

 4. 4. Riskerar nya djurskyddsreglerna att svenska grisproducenter biter sig i svansen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Appelberg; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; smågrisar; risker;

  Sammanfattning : Föreskrifterna för grishållning kom i december 2017 att ändras. Syftet med denna litteraturstudie är att reda ut varför en ny föreskrift tillkom och antogs, vad forskningen säger om tidig avvänjning och att återge debatten som följde. LÄS MER

 5. 5. Surrogatmödraskap - en frihet eller ett förtryck? : En kombinerad kvalitativ & kvantitativ studie över debatten kring surrogatmödraskapsförbudet i Indien under hösten 2016 på sju av Indiens största nyhetssajter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Angelica Malm; [2017]
  Nyckelord :surrogatmödraskap; Indien; The Surrogacy Regulation Bill; framework-analys; kvantitativ innehållsanalys; inramningar; ramverk; medial debatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER