Sökning: "medial debatt"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden medial debatt.

 1. 1. Pornografi, mänsklig lust och moraliska förfall: en diskursanalys av en medial debatt om pornografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Björn-Li Alexandersson; [2019]
  Nyckelord :Pornography; media; sexuality; discourse; children; foucaldian; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how speech about children's sexuality and relation to pornography relate to discourses about children's sexuality within a media debate on pornography. In the essay my material consists of debate articles from some of Sweden's most read news papers, and where I have made a discourse analysis based on a foucualdian methodology. LÄS MER

 2. 2. Vem kan man lita på? : förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Hagman; [2019]
  Nyckelord :köttkonsumtion; medial debatt; sociala medier; risk; legitimitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen "Vem kan man lita på? Förhandling om legitimitet i debatten om köttkonsumtion" är författad av Malin Hagman vid Institutionen för Kommunikation och Medier vid Lunds universitet. Denna uppsats undersöker den mediala debatten om köttkonsumtion som uppstod i samband med att livsmedelskedjan Coop lanserade sin kampanj "#nyavardagsmaten" med tillhörande reklamfilm "Kära köttbit". LÄS MER

 3. 3. Mer än bara kön? : en kvalitativ studie hur diskriminering gentemot prostituerade synliggörs i debatten om legalisering av prostitution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Matilda Kalström; [2018]
  Nyckelord :prostitution; diskriminering; intersektionalitet; debatt; media; Sverige; Amnesty International; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskriminering gällande kön, klass och etnicitet synliggörs gentemot prostituerade. Undersökningen görs på en medial debatt om just legalisering av prostitution som kommit till uttryck i opinionsbildande texter i svensk dagspress, åren 2014–2016. LÄS MER

 4. 4. Riskerar nya djurskyddsreglerna att svenska grisproducenter biter sig i svansen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Appelberg; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; smågrisar; risker;

  Sammanfattning : Föreskrifterna för grishållning kom i december 2017 att ändras. Syftet med denna litteraturstudie är att reda ut varför en ny föreskrift tillkom och antogs, vad forskningen säger om tidig avvänjning och att återge debatten som följde. LÄS MER

 5. 5. Surrogatmödraskap - en frihet eller ett förtryck? : En kombinerad kvalitativ & kvantitativ studie över debatten kring surrogatmödraskapsförbudet i Indien under hösten 2016 på sju av Indiens största nyhetssajter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Angelica Malm; [2017]
  Nyckelord :surrogatmödraskap; Indien; The Surrogacy Regulation Bill; framework-analys; kvantitativ innehållsanalys; inramningar; ramverk; medial debatt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER