Sökning: "medial projection"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden medial projection.

 1. 1. "Literature should reflect the basic principles of our existence" : A mediality analysis of Mo Yan´s Life and Death are Wearing Me Out

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anneliese Fältström; [2018]
  Nyckelord :Mo Yan; Life and Death are Wearing Me Out; Ximen Nao och hans sju liv; inter- och intermedialitet; medial projection; formal imitation; kroppslighet- och våldsmediering; kinesisk litteratur och muntlig tradition; polyfoni; postkolonial teori och intermedialitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to use an intermedial theory to analyse and contextualize embodiment and violence in the Chinese author Mo Yan’s Life and Death Are Wearing Me Out. I use Jørgen Bruhn’s mediality model, introduced in The Intermediality of Narrative Literature: Medialities Matter (2016), to analyse medial phenomena such as intra- and intermediality in the novel. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av Di35M-PrLO-projektion av armbågsleden för utlinjering av mediala processus coronoideus hos hund

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jerker Kihlström; [2008]
  Nyckelord :armbåge; hund; processus coronoideus; coronoid process; röntgen; Di35M-PrLO;

  Sammanfattning : The aim of this study is to evaluate an alternative projection of the Medial Coronoid Process (MCP) of the canine elbow joint. The projection (Di35M-PrLO) was, to my knowledge, first mentioned in an article by Haudiquet et al in 2002. LÄS MER