Sökning: "medialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet medialisering.

 1. 1. PRIORITERAD POLITIK PÅ INSTAGRAM - En kvantitativ innehållsanalys över partiers samstämmighet mellan valmanifest och kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Tänzer; Klara Wetterlöv; [2019-07-01]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; valmanifest; riksdagspartier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur väl Sveriges rikspartiers kommunikation på det sociala mediet Instagram stämmer överens med sina respektive valmanifest.Teori: I denna uppsatsen används dagordningsteorin och politikens medialisering för att visa på eventuella förklaringar till varför kommunikationen på Instagram eventuellt skiljer sig från partiernas valmanifest. LÄS MER

 2. 2. Från publiker till partier : Opinionsundersökningens förändrade protokoll 1957-1976

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Eskil Vesterlund; [2019]
  Nyckelord :opinionsundersökning; protokoll; mediering; medialisering; publiker; Sifo;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen anläggs ett mediehistoriskt perspektiv på opinionsundersökningen i syfte att historisera denna medieform. Fokus ligger på dess förändringar mellan 1957 och 1976. LÄS MER

 3. 3. Mode i aktivismens tjänst

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elin Nyman; [2019]
  Nyckelord :Modeaktivism; medialisering; politisk kommunikation; tecken; betecknande; betecknade; fält; habitus; hexis; medium;

  Sammanfattning : Min studie behandlar och diskuterar begreppet modeaktivism, hur mode kan fungera som ett kommunikativt medium i en aktivistisk eller politisk handling. Mitt syfte är att undersöka hur det kan se ut när mode används som uttryck för aktivism eller politisk kommunikation med fokus på Sverige, och kan mode betraktas som ett medium för att kommunicera aktivism? Eftersom modeaktivism är kommunikativt är det också intressant att se vad medialiseringen har haft för inverkan på modeaktivisters beslut. LÄS MER

 4. 4. Politicians in the Media - A Qualitative Analysis of Swedish political leaders in Dagens Nyheter and SVT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Rossi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här magisteruppsatsen är att förstå vilken roll medierna har i en demokrati genom hur de konstruerar identiteterna på landets ledare. Metoderna som användes var en Kvalitativ innehållsanalys kombinerat med en Kritisk diskursanalys (CDA). LÄS MER

 5. 5. Kaffe på det? : En kvalitativ studie om hur tre av Sveriges största kafékedjor attraherar nya medarbetare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Mark; [2019]
  Nyckelord :Medarbetare; employer branding; branding; kafékedjor; ansökningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur liknande företag i samma bransch arbetar för att utmärka sig i deras arbete att hitta nya medarbetare och vidare hur detta tas emot och tolkas av potentiella medarbetare, i denna studie analyseras tre större företag från kafébranschen. Detta kommer behandlas genom tre frågeställningar som berör hur kafékedjorna arbetar och hur potentiella medarbetare tolkar detta: Hur använder sig kedjorna av text och bild i försök att skapa en attraktiv arbetsplats genom sina hemsidor? Hur upplever potentiella medarbetare kedjornas framställning? Genomsyrar employer branding som koncept deras hemsidor? Till grund för att besvara dessa frågeställningar har jag använt teorier kring branding, medialisering samt representation. LÄS MER