Sökning: "medialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet medialisering.

 1. 1. Färgkriget : provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mia Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :provokation; konst; social medielogik; konkurrens; socialt hat; fält; yttrandefrihet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle åstadkommer konst sällan en chockartad reaktion eftersom konsten nästintill förväntas vara alstrad i syfte att provocera. Trots det kvarstår en för det konstproducerande fältet sedan länge etablerad strävan efter att skapa provokativ konst. LÄS MER

 2. 2. Medialisering i artiklar om stök på folkbiblioteken : En kvalitativ innehållsanalys av artiklar i debatten om stök på folkbibliotek i Sverige under åren 2015–2018

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lars Flemming; Ann-Charlotte Johansson; [2020]
  Nyckelord :media; medielogik; artiklar; social oro; berättarteknik; bibliotekstök;

  Sammanfattning : This thesis is an inquiry of the way media portray turmoil in Swedish public libraries between the year 2015 and 2018. This study's purpose is to gain knowledge about the media image of turmoil in libraries and the narrative techniques that are used. The questions we use to gain this knowledge is: 1. LÄS MER

 3. 3. Hvordan ville Jesus anmeldt dette spillet? : – en studie av kristne videospillsnettsider gjennom perspektivet medialisering av religion.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jostein Mæhle Førland; [2020]
  Nyckelord :Medialisering; videospillanmeldelser; religion og media; gamingkultur;

  Sammanfattning : This study aims to show how the religious worldview of the christian gaming site Geeks under Grace shapes their view on videogames and gaming culture. The goal is to understand the material through Hjarvards theories of mediatization of religion (2011), more specifically the aspects ”Media as language” and ”Media as Enviroment”. LÄS MER

 4. 4. Att motivera pensionärer till att bli en del av det digitala samhället : En kvalitativ studie om motivation och digitalt självförtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Vangen; Matilda Strömfors; [2020]
  Nyckelord :Medialisering; Digital klyfta; Exkludering; Motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Källkritiskt förhållningssätt och politiskt deltagande i en medialiserad samtid : En kvalitativ textanalys av läroplan för grundskola, gymnasieskola och ämnesplan för samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Källkritik; källkritiskt förhållningssätt; mediering; medialisering; politiskt deltagande; Skolverket;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate and examine how The National Agency for Education (Skolverket) and its control documents, more specifically the curriculum for lower secondary school (Lgr11), curriculum for upper secondary school (Gy11) and syllabus for civics, answer to the medialization in society in terms of source criticism and source-critical approach. Furthermore, continued research is exploring in what critical ways mediation and medialization of politics can affect young people’s political participation. LÄS MER