Sökning: "medialisering"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet medialisering.

 1. 1. Färgkriget : provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mia Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :provokation; konst; social medielogik; konkurrens; socialt hat; fält; yttrandefrihet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle åstadkommer konst sällan en chockartad reaktion eftersom konsten nästintill förväntas vara alstrad i syfte att provocera. Trots det kvarstår en för det konstproducerande fältet sedan länge etablerad strävan efter att skapa provokativ konst. LÄS MER

 2. 2. Medias framställning av kvinnors depression - En kritisk diskursanalys ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Persson; Hannah Olsson; [2020]
  Nyckelord :critical discourse analysis; depression; genus; genus theory; genus teori; media; social constructionism; women; kritisk diskursanalys; kvinnor; media; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera medias framställning av kvinnors depression samt undersöka vilka konsekvenser detta eventuellt kan medföra ur ett genusperspektiv. Vårt urval består av gruppen kvinnor med ett särskilt fokus på hur media konstruerar bilden av den deprimerade kvinnan och hur de beskriver deras depression. LÄS MER

 3. 3. Medialisering i artiklar om stök på folkbiblioteken : En kvalitativ innehållsanalys av artiklar i debatten om stök på folkbibliotek i Sverige under åren 2015–2018

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lars Flemming; Ann-Charlotte Johansson; [2020]
  Nyckelord :media; medielogik; artiklar; social oro; berättarteknik; bibliotekstök;

  Sammanfattning : This thesis is an inquiry of the way media portray turmoil in Swedish public libraries between the year 2015 and 2018. This study's purpose is to gain knowledge about the media image of turmoil in libraries and the narrative techniques that are used. The questions we use to gain this knowledge is: 1. LÄS MER

 4. 4. Hvordan ville Jesus anmeldt dette spillet? : – en studie av kristne videospillsnettsider gjennom perspektivet medialisering av religion.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jostein Mæhle Førland; [2020]
  Nyckelord :Medialisering; videospillanmeldelser; religion og media; gamingkultur;

  Sammanfattning : This study aims to show how the religious worldview of the christian gaming site Geeks under Grace shapes their view on videogames and gaming culture. The goal is to understand the material through Hjarvards theories of mediatization of religion (2011), more specifically the aspects ”Media as language” and ”Media as Enviroment”. LÄS MER

 5. 5. Att motivera pensionärer till att bli en del av det digitala samhället : En kvalitativ studie om motivation och digitalt självförtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Vangen; Matilda Strömfors; [2020]
  Nyckelord :Medialisering; Digital klyfta; Exkludering; Motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER