Sökning: "medialiseringsteorin"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet medialiseringsteorin.

 1. 1. Havet av sociala medier och dess inverkan på den unga väljaren : En kvalitativ studie om relationen mellan sociala medier, politik och den unga väljaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lina Lumio; [2021]
  Nyckelord :Unga väljare; media; politik; gestaltningsteorin; medialiseringsteorin; filterbubblor;

  Sammanfattning : For the last two decades, social media has grown and became a big part of the young voters’ daily life. The access to social media also brings new opportunities for participation in politics. LÄS MER

 2. 2. Den religiöst motiverade könsmaktsordningen : En textanalys av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Albin Malm; [2018]
  Nyckelord :popular culture; The Handmaid’s Tale; religion; gender; text analysis; banal religion; gender theory; mediatization theory; populärkultur; En tjänarinnas bekännelser; religion; genus; genusvetenskap; textanalys; banal religion; medialiseringsteorin;

  Sammanfattning : Through the history have the women been subordinated to the men, structures that still are present in these days even though feminist movements have tried work against them. One platform that is quite common to use for drawing attention to a certain subject is popular culture. LÄS MER

 3. 3. 1:1 – teknik före funktion? : En studie av kommunala 1:1-satsningars motivering och implementering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Olsenmyr; André Sannehag; [2013]
  Nyckelord :ICT; computers; media literacy; school; mediatization; 1:1-satsning; media literacy; grundskolan; IKT; datorer; medialisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats granskar fem kommunala 1:1-satsningar, det vill säga projekt att ge en egen dator till varje elev. Syftet med uppsatsen är att jämföra beslutfattarnas visioner med elevernas upplevelser av det faktiska användandet. LÄS MER