Sökning: "medias betydelse för hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden medias betydelse för hälsa.

 1. 1. Arbetsvillkorens betydelse för stress och välbefinnande i sjuksköterskeyrket

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Korell; [2020]
  Nyckelord :nurses; working conditions; stress; wellbeing; SOC.; sjuksköterskor; arbetsvillkor; stress; välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Några av de arbetsvillkor som är förenade med sjuksköterskeyrket är obekväma arbetstider, emotionellt engagemang och en låg lön för det arbete man utför och många sjuksköterskor upplever hög arbetsrelaterad stress. Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida arbetsvillkoren inom sjuksköterskeyrket förbättrade eller försvårade arbetet inom vården, undersöka hur arbetsvillkoren skapar förutsättningar för känsla av sammanhang (KASAM) samt undersöka på vilket sätt medias rapportering försvårar eller förbättrar arbetet inom vården. LÄS MER

 2. 2. Att växa upp i förorten : En kvalitativ studie om unga killars livsvillkor och tillhörighet i Hjällbo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Solin Maaroof; Hanny Ahmed Ali; [2018]
  Nyckelord :Livsvillkor; tillhörighet; förort; omvärlden; media;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta unga killars livsvillkor och tillhörighet påverkas av att bo i Hjällbo. Detta genom att förstå deras upplevelser av omvärlden och medias syn på ungdomarna och bostadsområdet och om detta har någon påverkan på deras framtida förutsättningar i livet. LÄS MER

 3. 3. Enhetschefens hantering kring en föränderlig personalsituation. : - En kvalitativ studie om ledarskap inom kommunal äldreomsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emily Marshall; Eva Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Social work; leadership; municipal eldercare; social relations; sustainable workplace and social changes.; Socialt arbete; ledarskap; kommunal äldreomsorg; sociala relationer; hållbar arbetsplats och samhällsförändringar.;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har äldreomsorgen i Sverige genomgått betydande strukturella och organisatoriska förändringar som har påverkat enhetschefens arbete.   Socioekonomiska påfrestningar har inneburit en ökad global konkurrens. På grund av dessa påfrestningar har verksamheterna därför blivit mer decentraliserade. LÄS MER

 4. 4. Parasport; En väg till gemenskap, förbättrad hälsa och stärkt identitetsuppfattning : En kvalitativ studie om parasportens betydelse för individen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carola Nilsson; Hanna Kjellberg; [2016]
  Nyckelord :Parasport; disability; norm; identity; health; Parasport; funktionshinder; normer; identitet; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka individens upplevda effekter av parasporten ur individ-, samhälls- och hälsoperspektiv. Undersökningen bygger på sex intervjuer med ungdomar upp till 25 år som utövar någon form av parasport samt en intervju med en tränare av ett parasportlag. Den intervjun har vi använt till bakgrundsintervju. LÄS MER

 5. 5. Skäl till personalomsättning : Varför vill personal lämna eller stanna i äldreomsorgen?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Sandqvist; Robin Solem; [2015]
  Nyckelord :turnover; turnover intentions; elderly care; homecare;

  Sammanfattning : Organisatoriska, ekonomiska och individuella faktorer har betydelse för huruvida omsorgspersonalen har intentioner till att lämna sin arbetsplats eller faktiskt sluta på arbetsplatsen. Syftet med studien var att finna faktorer som påverkar omsorgspersonal att stanna eller lämna sin arbetsplats, samt hur vårdyrket inom äldreomsorgen kan göras mer attraktivt. LÄS MER