Sökning: "medias uppkomst"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden medias uppkomst.

 1. 1. Kohandelns betydelse för EUs finanspakt, med fokus på Tyskland, Frankrike och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ursula Savonius; [2012]
  Nyckelord :Kohandel; EU; Finanspakten; Business and Economics;

  Sammanfattning : Skuldkrisen drabbade Europa hårt år 2010. Det var flera länder som till exempel Irland, Portugal och Grekland som inte kunde betala tillbaka sina lån och finansiera sina optioner. Tyskland var beredda att hjälpa till, men Eu:s regelverk (Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt) förhindrade det. LÄS MER

 2. 2. En socialpsykologisk studie om ätstörningar : Samhället, media, identitet och förklaringar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Denise Jonsson; Jennie Kullman; [2011]
  Nyckelord :Socialpsykologi; ätstörningar; identitet; förklaringar; Mead; volontärförening.;

  Sammanfattning : Detta är en C-uppsats som behandlar fenomenet ätstörningar ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Vi behandlar frågor om varför drabbade tror att ätstörningar uppkommer och vilka sociala faktorer som påverkar utbredningen och om/hur ätstörningar påverkar identiteten hos en drabbad. LÄS MER

 3. 3. Självskadebeteende: alltid ett uttryck för psykisk ohälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :H. Patrik Kapeller; Tommy Bank; [2008]
  Nyckelord :könsskillnader; kulturella subkulturella faktorer; psykisk ohälsa; självskadande; självskadebeteende; complex phenomenon; motives; gender differences; cultural subcultural factors; psychological insuffience; Deliberate Self-harm; self-mutilation; motiv; komplexa fenomen; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie genomfördes i form av en enkätundersökning och syftade till att kartlägga förekomsten av självskadehandlingar bland studenter vid Lunds Universitet. Ett annat syfte var att ta reda på i vilken utsträckning faktorer, som påverkan från subkulturella strömningar, medias influenser eller en önskan att utmana tabun och "spränga" gränser kan vara bidragande till fenomenets uppkomst och vidmakthållande. LÄS MER