Sökning: "mediation"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade ordet mediation.

 1. 1. Leker förskollärare? : En kvalitativ studie om förskollärares deltagande i barns fria lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofia Karlsson; Lisanne Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; Preschoolteacher; Free play; Participation; Attitude.; Förskola; Förskollärare; Fri lek; Deltagande; Förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har som syfte att bidra med mer kunskap kring förskollärares deltagande i barns fria lek. Studien undersöker och kartlägger förskollärares inställningar och förhållningssätt gentemot barns fria lek. LÄS MER

 2. 2. Utåtriktad och motståndskraftig: En undersökning av extroverta individers nivå av resilience och emotionsregleringsstrategier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Berggren; Joakim Welwert; [2020]
  Nyckelord :Emotionsreglering; emotion regulation; resilience; extraversion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien undersökte förhållandet mellan extraversion och resilience, resilience och emotionsreglering, extraversion och emotionsreglering, samt emotionsregleringens mediering av förhållandet mellan extraversion och resilience. Urvalsgruppen var studenter vid Lunds Universitet i Sverige, en population som tidigare inte undersökts i detta sammanhang. LÄS MER

 3. 3. THE MEDIATING ROLE OF STUDENT’S ACADEMIC SELF-BELIEFS IN STUDYING EDUCATIONAL EQUITY A comparison between Sweden and Ukraine in TIMSS 2011

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Oleksandra Mittal; [2019-12-20]
  Nyckelord :Academic self-beliefs; Science self-concept; Interest and Utility; Socioeconomic status mediators; Structural Equation Modelling with multiple mediators; Educational Equity; Sweden; Ukraine; TIMSS 2011;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to enrich the understanding of student-level mechanismsinvolved in shaping (in)equity in educational outcomes among eight-graders in Swedenand Ukraine by examining the role of academic self-beliefs in science, represented bymotivational constructs of self-concept, interest and utility value, as mediators of theassociation between student socioeconomic status (SES) and achievement in science.Theory: Expectancy-value theory (EVT) of achievement motivation (Eccles (Parsons) et al. LÄS MER

 4. 4. DOES ICT USE AFFECT THE SOCIAL WELL-BEING AND ACADEMIC PERFORMANCE IN SWEDEN? EMPRICAL EVIDENCE FROM PISA 2015?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Bas Senden; [2019-12-20]
  Nyckelord :Technology; Social well-being; Mediation; Academic performance; PISA;

  Sammanfattning : Aim:This study takes a quantitative approach, using PISA 2015 data in order to investigate the ICT use of Swedish secondary school students and the effects it has on social well-being as well as academic performance. Importantly, the mediating effects of different aspects of social well-being are taken into consideration to investigate the role they play within the relationship between ICT use and learning outcomes. LÄS MER

 5. 5. GAME THEORY AND CUSTODY DISPUTES Empirical Evidence for the Equality Principle

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Bruce McLean; Andreas Öien Jons; [2019-08-07]
  Nyckelord :Equality Principle; Game Theory; Goal-Setting Theory; Custody Disputes; Parental Conflict;

  Sammanfattning : The adversarial nature of custody disputes poses risks for the involved children.Children to parents with a long-lasting, high-intensity conflict have been shown tosuffer more than children involved in a peaceful separation. Means of successfulmediation between parents in a custody dispute are therefore warranted. LÄS MER