Sökning: "medical aid"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden medical aid.

 1. 1. Digitala hjälpmedel förpersoner med diabetes : Användarinvolvering i produktutvecklingsprocessen och värdet av ett digitalt hjälpmedel för slutanvändaren

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Karolina Wassberg; Lovisa Suurwee; [2021]
  Nyckelord :Product development; user involvement; diabetes; digital aid; mental illness; Produktutveckling; användarinvolvering; diabetes; digitalt hjälpmedel; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Dagens sjukvård blir allt mer digitaliserad, detta innebär att företag inom medicinteknik frekvent konfronteras med förändringar på grund av ny teknik och innovationer. För att hitta nya och kreativa lösningar blir det vanligare att företag väljer att involvera användare i produktutvecklingsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Semantic segmentation using convolutional neural networks to facilitate motion tracking of feet : For real-time analysis of perioperative microcirculation images in patients with critical limb thretening ischemia

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för medicinsk teknik

  Författare :Andreas Öberg; Martin Hulterström; [2021]
  Nyckelord :semantic segmentation; convolutional neural network; critical limb threatening ischemia; ROI tracking; deep learning;

  Sammanfattning : This thesis investigates the use of Convolutional Neural Networks (CNNs) toperform semantic segmentation of feet during endovascular surgery in patientswith Critical Limb Threatening Ischemia (CLTI). It is currently being investigatedwhether objective assessment of perfusion can aid surgeons during endovascularsurgery. LÄS MER

 3. 3. Forecasting COVID-19 hospitalizations using dynamic regression with ARIMA errors

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Ingrid Heed; Karl Lindberg; [2021]
  Nyckelord :forecasting; COVID-19; dynamic regression;

  Sammanfattning : For more than a year, COVID-19 has changed societies all over the world and put massive strains on its healthcare systems. In an attempt to aid in prioritizing medical resources, this thesis uses dynamic regression with ARIMA errors to forecast the number of hospitalizations related to COVID-19 two weeks ahead in Uppsala County. LÄS MER

 4. 4. En kompakt testplattform för felsökning och utveckling av portabelt EKG : Användning av Raspberry Pi för att karaktärisera överföringsfunktionen samt undersökning av WCT

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Jonatan Andersson; Tobias Holmberg; [2021]
  Nyckelord :elektronik; WCT; EKG; portabel; Raspberry Pi; elektrokardiografi; ADS1298; signalgenerator;

  Sammanfattning : Projektet tar sin start i den intressanta fasen testning och verifiering. En prototyp har påbörjats för ett portabelt EKG tillsammans med Linköpings universitet och ett tidigare examensarbete. Prototypens elektriska egenskaper behöver nu genomgå test och verifiering. Samt undersöka om kretskortet kan ha blivit fel designat. LÄS MER

 5. 5. Moving from Daji towards Noma: Changing the perception of a spiritual towards a treatable disease : A case study of Hilfsaktion Noma e.V. in Niger

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Shauni Denise De Vriese; [2021]
  Nyckelord :Noma; impediments to healthcare; social cognitive theory; access to healthcare; community-based surveillance system; Hilfsaktion Noma e.V.; Niger;

  Sammanfattning : Noma is a neglected non-contagious disease of the face and mouth affecting children living in extreme poverty. Due to the quick spread of the disease, the mortality rate is estimated at 90% when treatment is not started within two weeks of onset. Even though Hilfsaktion Noma e.V. LÄS MER