Sökning: "medical record survey"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden medical record survey.

 1. 1. Impact of Digi-physical Healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Erik Wästfelt; Ellen Peber; [2020]
  Nyckelord :Digi-physical healthcare; Swedish primary care; Digital healthcare platform; Performance evaluation; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the early days of digitalisation of Swedish healthcare, eDoctors, such as Kry, operated in parallel with traditional primary care. With the rising popularity and benefits of digital services, traditional healthcare is looking into digitalisation options. LÄS MER

 2. 2. Accepterad, men omtyckt? : En kvalitativ intervjustudie om vilka faktorer som påverkar acceptans för journalsystem inom Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Oscar Brolin; David Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Acceptance; digital medical record systems; TAM2; healthcare professionals; Acceptans; digitala journalsystem; TAM2; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Sveriges digitala vårdsituation beskrivs i rapporter från både myndigheter samt populärvetenskapliga tidskrifter som föråldrad och problematisk. I den moderna vården är digitala journalsystem avgörande för att bedriva en effektiv och patientsäker vård. LÄS MER

 3. 3. Det som ej kom på tal, finns tillgängligt i patientjournal : Ambulanssjuksköterskans inställning till användandet av patientjournal

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Pontus Svensson; Peter Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance nurse; medical records; quantitative survey.; Ambulanssjuksköterska; patientjournal; kvantitativ studie.;

  Sammanfattning : Introduktion: Ambulanssjukvården är under utveckling. I flera ambulansverksamheter har ambulanspersonal fått möjligheten att använda sig av patientens journal för att läsa om tidigare sjukdomshistoria i samband med bedömningar. LÄS MER

 4. 4. Workplace Burnout Within the Project Management Discipline: a Comparative Look at Sweden and the UK

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nolwenn Lecompte; Alyssa Nicole Whitcomb; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Project Management; Burnout; Engagement; Sweden; UK; Areas of Worklife; Maslach Burnout Inventory - General Survey; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research into burnout has often focused on the helping professions, such as medical care (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). However, the cost of burnout to private organisations is high, since it correlates with lower productivity and increased turnover/turnover intention amongst others (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). LÄS MER

 5. 5. En legitimations påverkan för professionen och för patienten En kvalitativ studie om hälso-och sjukvårdkuratorers syn på yrkeslegitimering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Richard Dahlström; Jenny Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Profession; Professional development; professional certification; patient security; Social Sciences;

  Sammanfattning : Healthcare social workers is currently undergoing a governmental legitimation process of its profession which places the profession in front of a new situation and new requirements. Our aim with this qualitative survey has therefore been to try to understand from active social workers in healthcare what importance legitimization has for both the own profession and the patients. LÄS MER