Sökning: "medical record survey"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden medical record survey.

 1. 1. En legitimations påverkan för professionen och för patienten En kvalitativ studie om hälso-och sjukvårdkuratorers syn på yrkeslegitimering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Richard Dahlström; Jenny Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Profession; Professional development; professional certification; patient security; Social Sciences;

  Sammanfattning : Healthcare social workers is currently undergoing a governmental legitimation process of its profession which places the profession in front of a new situation and new requirements. Our aim with this qualitative survey has therefore been to try to understand from active social workers in healthcare what importance legitimization has for both the own profession and the patients. LÄS MER

 2. 2. Predictive modelling using a nationally representative database to identify the determinants of prediabetes; a machine learning analytic approach on the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Kushan Kumara de Silva Ranakombu; [2018]
  Nyckelord :prediabetes; determinants; machine learning; feature selection; NHANES; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Prediabetes is a global epidemic with rising prevalence rates, but its diagnosis based on traditional risk factors is challenging. Application of novel machine-intelligence based methods to public health databases could provide valuable insights into the disease process. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Big Five Personality Traits on Dual-Process Cognitive Information Processing Styles in Medical Decision-Making

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Goran Madjaroski; [2018]
  Nyckelord :dual-process; Big Five; CEST; REI; Rationality; Experientiality; cognitive information processing; medical decision-making; Social Sciences;

  Sammanfattning : We all make decisions, but when medical professionals do it, it can literally mean life or death. Decisions are influenced by many factors. LÄS MER

 4. 4. Apotekskunders informationsunderlag för att hålla reda på ordinerad läkemedelsbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sanna Hämäläinen; [2018]
  Nyckelord :Prescription List; Swedish National Prescription Repository; Medication List; Pharmacy Record List; medical error; pharmacy
; Receptlista; Läkemedelslista; Läkemedelsförteckning; Receptregistret; Följsamhet; Felmedicinering; Apotekskunder; Patientsäkerhet; Apotek; Läkemedelsbehandling; Läkemedelsordination;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att varje patient har en god kännedom om sin läkemedelsbehandling leder till en minskad risk för felmedicinering, bättre livskvalitet på individnivå samt till att stora samhällskostnader reduceras[1]. Det finns flera olika informationsunderlag som patienter kan använda sig av för att hålla ordning på sin ordinerade läkemedelsbehandling. LÄS MER

 5. 5. Användbarhetsbrister inom ambulanssjukvårdens patientjournalsystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Kembro; Zackarias Klasson; [2018]
  Nyckelord :Electronical medical record systems; Design; Usability; Interaction; Elektroniska patientjournalsystem; Design; Användbarhet; Interaktion;

  Sammanfattning : Dagens samhälle förlitar sig på och investerar enorma resurser på informationssystem. Inte minst inom hälso- och sjukvården där IT idag inte enbart används som en stödkomponent, utan är en stor del av verksamhetens kärna. LÄS MER