Sökning: "medical records"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade orden medical records.

 1. 1. A Decentralised Application for Storing Electronic Health Records using Blockchain Technology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edenia Isaac; Hampus Jernkrook; NIls Johnsson; Christopher Molin; Wendy Pau; David Zamanian; [2023-03-03]
  Nyckelord :electronic health records; EHR; medical records; blockchain; Ethereum; IPFS; decentralised applications; Web3.Storage; information exchange; patientjournaler; blockkedja; decentraliserade applikationer; informationsdelning;

  Sammanfattning : With the systems currently used in healthcare, medical records are often centrally stored in local databases or cloud services and managed by each individual healthcare provider. Due to this, the information exchange between healthcare providers is often limited. LÄS MER

 2. 2. Mapping of prevalence, diagnostics and treatments of orthopedic injuries in Swedish trotting horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ulrika Holmquist; [2023]
  Nyckelord :harness racing; standardbred; joint injections; diagnostic analgesia; joint inflammation;

  Sammanfattning : Equine sport is the third largest sport in Sweden with an estimated number of 350,000 horses in the country. Trotting racing is the biggest branch in the Swedish equine industry, around 80,000 out of the horse population are trotting horses. Sweden is ranked to be among the top three leading countries in the world holding trotting races. LÄS MER

 3. 3. Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sanna Isaksson; [2023]
  Nyckelord :cystatin C; AKI; hund; tubuliskada; urinmarkör;

  Sammanfattning : Cystatin C är ett protein och en proteinasinhibitor med låg molekylärvikt (13kDa) som är involverat i intracellulär proteinkatabolism och produceras med konstant hastighet. Urin-cystatin C (uCysC) hos en frisk hund resorberas fullständigt i proximala tubuli och finns normalt i mycket små, ej mätbara mängder i urinen. LÄS MER

 4. 4. Eye disorders in lesser white-fronted geese (Anser erythropus) in captivity

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnéa Lang; [2023]
  Nyckelord :lesser white-fronted geese; eye disorders; captivity; epidemiology;

  Sammanfattning : Eye problems are common amongst captive birds and become especially problematic in endangered species, such as the lesser white-fronted goose (LWFG). This is the case at Nordens Ark where reoccurring eye problems are seen amongst their breeding population of the species. LÄS MER

 5. 5. Tillgång till journalen på nätet inom slutenvårdspsykiatrin : Ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sophie Lenasdotter Nohlberg; [2022]
  Nyckelord :digital healthcare records; health care records; nursing; patient access of health care records; psychiatric inpatient care; digital journalföring; journalföring; patientåtkomst av journal; psykiatrisk slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället har digitaliserats snabbt, och de senaste tio åren har merparten av Sveriges patienter erbjudits möjlighet att läsa sina journaler via Internet. Detta gäller även patienter i psykiatrisk slutenvård. LÄS MER