Sökning: "medicinalväxter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet medicinalväxter.

 1. 1. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Stöckel; [2019]
  Nyckelord :folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. LÄS MER

 2. 2. “Det ni gör – gör ni för landet!” : En studie om barns och ungas insatser i Sverige under andra världskriget.

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Jonatan Stjerna; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på om, och i så fall hur synen på barnen förändrades under andra världskriget samhällsomdaning. Syftet är också att i uppsatsen beskriva de insatser som Sveriges unga gjorde under den kristid som andra världskriget vållade Sverige. LÄS MER

 3. 3. Antiinflammatoriska och analgetiska effekter av växtextrakt i hästliniment

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Eklund; [2013]
  Nyckelord :inflammation; analgesi; smärtstillande; liniment; växtextrakt; örter; häst;

  Sammanfattning : Liniment används idag både på tävlings- och hobbyhästar. Det smörjs oftast in på hästens ben eller rygg och påstås kunna motverka överansträngning genom att mjuka upp muskulaturen innan ansträngning, påskynda dess återhämtning efter träning samt motverka inflammation och ödem. LÄS MER

 4. 4. Brygder och besvärjelser : En arkeobotanisk studie av medicinalväxter och den medeltida staden Nya Lödöse

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Hanna Larsson; [2013]
  Nyckelord :Nya Lödöse; arkeobotanik; medicalväxter; folkmedicin;

  Sammanfattning : The study of medicinal plants is a popular subject that, at least in the archaeological sciences, has met a lot of criticism due to the lack of physical data. It is problematic to distinguish the medicinal plants from local flora since many herbs that were used often could be found in the nearby vegetation. LÄS MER

 5. 5. Medical plants : change of use with time

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Emelie Jansson; [2007]
  Nyckelord :medical plants; medical changes of use; Echinacea purpurea; Echinacea pallida; Digitalis purpurea; Digitalis lanata; Hypericum perforatum; herbal medicine; modern medecine; heart medicine; respiratory infections; psychological disorders;

  Sammanfattning : Since the beginning of time, the humankind has used plants to cure all sorts of diseases, both physiological and psychological. With the entry of modern medicine the herbal remedies became unpopular but today herbal medicine is becoming more and more popular all over the world. LÄS MER