Sökning: "medicinsk användning"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden medicinsk användning.

 1. 1. Needs and requirements for the development and application of safe and cost-efficientmedical technology in low resource settings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Linda Maria Nummisalo; [2020]
  Nyckelord :Bangladesh; Medical Devices; Health Care;

  Sammanfattning : Growing populations and especially the growing proportion of elderly in the developing countries in South Asia pose an increasingly higher pressure on the health care systems in these countries. For example, in Bangladesh, a part of the pressure is currently eased by the unofficial health care workers called village doctors but with the cost of wrong diagnoses and unnecessary medications leading to excess use of e. LÄS MER

 2. 2. Användning av morfin som tillägg till ryggbedövning under förlossning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Nadda Mekhelif; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av medicinsk honung i samband med bensår : En översikt av forskningsläget

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Navia Andersson; Sandra Kinder; [2019]
  Nyckelord :patientupplevelse; medicinsk honung; bensår; sårläkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Till distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår sårvård där åtagandet innefattar att lindra lidande hos patienten med bensår samt att främja sårläkning. Patienters välbefinnande påverkas negativt, skam, isolering och hopplöshet för att nämna några. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers erfarenheter av användning av e-hälsa. : En kvantitativ studie i samarbete med Swedish National Study on Aging and Care Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Erika Bengtsson; Yasemin Yolver; [2019]
  Nyckelord :SNAC; e-hälsa; hälsoinformatik; äldre personer; IKT; internetanvändning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och det kommer behövas mer resurser i vården. E-hälsa är en del av den digitalisering som pågår i vården och patienter förväntas behöva acceptera vård som levereras via nätet. Det har däremot visat sig vara problematiskt för äldre personer att använda sig av e-hälsotjänster. LÄS MER

 5. 5. Calculating Center of Mass Using List Mode Data from PET Biograph128 mCT-1104

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lukas Rane; Henrik Runeskog; [2019]
  Nyckelord :PET; List Mode; Image Reconstruction; e7-tools; Siemens; Center of Mass; PET; List Mode; Bildrekonstruktion; e7-tools; Siemens; Masscentrum;

  Sammanfattning : A common problem within positron emission tomography examinations of the brain is the motion of the patient. If the patients ́ head moves during an examination all the data acquired after the movement will not be suited for clinical use. This means that a lot of data recovered from PET is not used at all. LÄS MER