Sökning: "medicinsk sekreterare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden medicinsk sekreterare.

  1. 1. Uppföljning av rehabteambedömningar

    L3-uppsats,

    Författare :Rikard Lövström; [2004]
    Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

    Sammanfattning : En grupp på 18 personer som arbetade med montering på line bedömdes efter i snitt 14 månaders sjukskrivning av ett tvärprofessionellt team inom företagshälsovården. Arbetsgivaren valde till denna fördjupade bedömning ut de som haft långa sjukskrivningar eller där det fanns tveksamheter kring fortsatt arbetsförmåga. LÄS MER