Sökning: "medicinska sekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden medicinska sekreterare.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser av journalsystemet VAS : En komparativ studie vid ett sjukhus i Region Halland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Johansson Silvereld; [2019]
  Nyckelord :digitala vårdsystem; VAS; elektronisk journal; vårdpersonal; sjukhus; medicinska sekreterare; undersköterskor; sjuksköterskor; läkare; vårdadministration;

  Sammanfattning : Digitala vårdsystem är idag ett av sjukvårdens främsta verktyg för att erbjuda en effektiv och säker vård.  Tidigare forskning har dock visat att vårdpersonalen ofta upplever både för- och nackdelar med digitala vårdsystemen. LÄS MER

 2. 2. FYSISK AKTIVITET OCH SÖMN BLAND STILLASITTANDE ARBETARE : En kvantitativ studie bland medicinska sekreterare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin; Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin

  Författare :Ida Josefsson; Therese Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilka förbättringsområden identifierar vårdpersonal i svensk transvård i den egna verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Fredrika Östersjö; [2018]
  Nyckelord :Transvård; Könsidentitetsutredning; Psykiatri Transgender care; Gender reassignment therapy; Psychiatric care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : A large-scale international report recently published by Transgender Europe shows great discrepancy between the patients’ and the caregivers’ views on transgender care. Apart from this report, those working in transgender care have yet to make their voices heard. LÄS MER

 4. 4. Hur kan en arbetsgrupp gynna individens arbetsmotivation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Johanna Brahed; Cajsa Kihlman; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; gruppåverkan; lärande; self-efficacy; pedagogik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan påverka individens arbetsmotivation, samt att utifrån dessa utforma en modell. Därefter applicera modellen på en arbetsgrupp för att pröva vad modellen kan tillföra deras praktik, för att slutligen diskutera hur resultatet av undersökningen påverkar modellen. LÄS MER

 5. 5. Vårdadministration : Ett yrke i förändring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Sophia Orre; [2016]
  Nyckelord :Vårdadministration; professionaliseringsprocesser; teknisk utveckling; genus; yrkesstatus;

  Sammanfattning : Den svenska hälso- och sjukvården har genomgått stora organisatoriska och institutionella förändringar sedan 1980-talet, det decenniet som denna studie i huvudsak tar avstamp i. Dessa förändringar har bland annat inneburit en utökad primär- och kommunalvård och satsning på specialisering av ett mindre antal storsjukhus. LÄS MER