Sökning: "medicinska sekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden medicinska sekreterare.

 1. 1. Båten måste flyta : en kvalitativ studie om internt kunskapsutbyte och kompetensutveckling bland medicinska sekreterare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ulrika Wiesel; [2020]
  Nyckelord :medicinska sekreterare; internt kunskapsutbyte; ansvar;

  Sammanfattning : Many researchers believe that employees' ability to share the knowledge they create, recognize, store, access, and apply in the performance of their tasks; and the ability to make it available to others, is critical to organizational success. Unfortunately, the knowledge of an individual is not easily converted into organizational knowledge, and some research suggests that individuals, for various reasons, sometimes tend to withhold their knowledge. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens upplevelser av journalsystemet VAS : En komparativ studie vid ett sjukhus i Region Halland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Johansson Silvereld; [2019]
  Nyckelord :digitala vårdsystem; VAS; elektronisk journal; vårdpersonal; sjukhus; medicinska sekreterare; undersköterskor; sjuksköterskor; läkare; vårdadministration;

  Sammanfattning : Digitala vårdsystem är idag ett av sjukvårdens främsta verktyg för att erbjuda en effektiv och säker vård.  Tidigare forskning har dock visat att vårdpersonalen ofta upplever både för- och nackdelar med digitala vårdsystemen. LÄS MER

 3. 3. FYSISK AKTIVITET OCH SÖMN BLAND STILLASITTANDE ARBETARE : En kvantitativ studie bland medicinska sekreterare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin; Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin

  Författare :Ida Josefsson; Therese Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vilka förbättringsområden identifierar vårdpersonal i svensk transvård i den egna verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Fredrika Östersjö; [2018]
  Nyckelord :Transvård; Könsidentitetsutredning; Psykiatri Transgender care; Gender reassignment therapy; Psychiatric care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : A large-scale international report recently published by Transgender Europe shows great discrepancy between the patients’ and the caregivers’ views on transgender care. Apart from this report, those working in transgender care have yet to make their voices heard. LÄS MER

 5. 5. Hur kan en arbetsgrupp gynna individens arbetsmotivation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Johanna Brahed; Cajsa Kihlman; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; gruppåverkan; lärande; self-efficacy; pedagogik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan påverka individens arbetsmotivation, samt att utifrån dessa utforma en modell. Därefter applicera modellen på en arbetsgrupp för att pröva vad modellen kan tillföra deras praktik, för att slutligen diskutera hur resultatet av undersökningen påverkar modellen. LÄS MER