Sökning: "medicinska sekreterare"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden medicinska sekreterare.

 1. 1. FYSISK AKTIVITET OCH SÖMN BLAND STILLASITTANDE ARBETARE : En kvantitativ studie bland medicinska sekreterare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin; Umeå universitet/Yrkes- och miljömedicin

  Författare :Ida Josefsson; Therese Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vilka förbättringsområden identifierar vårdpersonal i svensk transvård i den egna verksamheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Fredrika Östersjö; [2018]
  Nyckelord :Transvård; Könsidentitetsutredning; Psykiatri Transgender care; Gender reassignment therapy; Psychiatric care; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : A large-scale international report recently published by Transgender Europe shows great discrepancy between the patients’ and the caregivers’ views on transgender care. Apart from this report, those working in transgender care have yet to make their voices heard. LÄS MER

 3. 3. Hur kan en arbetsgrupp gynna individens arbetsmotivation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Johanna Brahed; Cajsa Kihlman; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; gruppåverkan; lärande; self-efficacy; pedagogik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan påverka individens arbetsmotivation, samt att utifrån dessa utforma en modell. Därefter applicera modellen på en arbetsgrupp för att pröva vad modellen kan tillföra deras praktik, för att slutligen diskutera hur resultatet av undersökningen påverkar modellen. LÄS MER

 4. 4. Vårdadministration : Ett yrke i förändring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Sophia Orre; [2016]
  Nyckelord :Vårdadministration; professionaliseringsprocesser; teknisk utveckling; genus; yrkesstatus;

  Sammanfattning : Den svenska hälso- och sjukvården har genomgått stora organisatoriska och institutionella förändringar sedan 1980-talet, det decenniet som denna studie i huvudsak tar avstamp i. Dessa förändringar har bland annat inneburit en utökad primär- och kommunalvård och satsning på specialisering av ett mindre antal storsjukhus. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av en ständigt föränderlig yrkesroll: Exemplet med Medicinska sekreterare på Skånes universitetssjukhus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Dohns; [2012]
  Nyckelord :Nyckelord: Organisationsförändring; Medicinska sekreterare; sjukvården; förändringsteorier; ständig föränderlig yrkesroll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med utgångspunkt i ett arbetspsykologiskt perspektiv beskriva och analysera de medicinska sekreterarnas upplevelser av en ständigt föränderlig yrkesroll. Uppsatsen bygger på en empirisk undersökning, med kvalitativ hermeneutik ansats samt tematisk analysmetod. LÄS MER