Sökning: "medicintekniska produkter"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden medicintekniska produkter.

 1. 1. Needs and requirements for the development and application of safe and cost-efficientmedical technology in low resource settings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Linda Maria Nummisalo; [2020]
  Nyckelord :Bangladesh; Medical Devices; Health Care;

  Sammanfattning : Growing populations and especially the growing proportion of elderly in the developing countries in South Asia pose an increasingly higher pressure on the health care systems in these countries. For example, in Bangladesh, a part of the pressure is currently eased by the unofficial health care workers called village doctors but with the cost of wrong diagnoses and unnecessary medications leading to excess use of e. LÄS MER

 2. 2. Hjälpmedel för att minska vårdkön till Södersjukhusets röntgenavdelning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Samuel Johansson; Emma Skärvinge; [2019]
  Nyckelord :RIS; PACS; TakeCare; röntgenavdelning; akutmottagning;

  Sammanfattning : Den ökade belastningen på akutmottagningar i Sverige bidrar till ett kraftigare flöde till röntgenavdelningar. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för personalen på avdelningen och skulle med hjälp utav en skärm kunna underlättas. LÄS MER

 3. 3. 3D-utskrifter inom Karolinska Universitetssjukhuset : Utredning av idag rådande riktlinjer samt framtagning av ett kvalitetssäkringsobjekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Emma Lindroth; Lisa Saljén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användandet av 3D-skrivare har ökat inom sjukvården, och möjliggjort utskrift av anatomiska modeller. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna planerar att starta ett 3D-laboratorium, med möjlighet till egen produktion av anatomiska modeller. LÄS MER

 4. 4. Redesign of Flash 400 : Focus on cost reduction

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Helena Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Omkonstruktion; koncept; produktutveckling; tillverkningskostnad; kostnadsreducering; konstruktion; CAD; FEM;

  Sammanfattning : This thesis has been conducted with the Life Science company Biotage. The purpose of this project is to develop a new concept of the framework structure for the Flash 400 system. The Flash 400 is a kilogram scale separation system, used for critical absorption purification. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en applikation för rullstolsflödet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Charlott Danko; Stina Hägglund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har spårbarhet av medicintekniska hjälpmedel fått en allt viktigare innebörd inom sjukvården. En anledning till det är att de flesta hjälpmedel klassas som medicintekniska produkter vilka enligt Socialstyrelsens föreskrifter måste kunna spåras. LÄS MER