Sökning: "medie och kommunikation abstract"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden medie och kommunikation abstract.

 1. 1. "Det känns som att det är där vi måste vara, annars blir vi irrelevanta" : En kvalitativ studie av publikutveckling inom värmländsk scenkonst

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Lagneryd; Julius Thornqvist; [2018]
  Nyckelord :audience development; cultural politics; performing arts; PR; Värmland; publikutveckling; kulturpolitik; scenkonst; PR; Värmland;

  Sammanfattning : Sammanfattning Publikutveckling är ett paraplybegrepp inom den offentliga kultursektorn som blivit alltmer uppmärksammat de senaste åren. Det märks inte minst genom Kreativa Europas studie Audience Development – How to place audiences at the centre of cultural organisations, som presenterades 2017. LÄS MER

 2. 2. REKOMMENDERAT AV EN VÄN En kvalitativ intervjustudie om hur konsumenter uppfattar influencers i digital marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emil Karlsson; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete: 15 hp Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2017 Handledare: Mathias Färdigh Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 47 sidor exkl. referenser och bilagor Antal ord: 18 421 ord exkl. LÄS MER

 3. 3. ”SCHYSSTA VINER OCH ETT BRA HÄNG” En semiotisk bildanalys av kända svenska profilers alkoholreklam på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Berglund; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2017 Handledare: Malin Sveningsson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 52 Antal ord: 19 999 Nyckelord: Alkohol, reklam, semiotik, kändisar, Instagram och unga. Syfte: Att undersöka på vilket sätt svenska kända profiler marknadsför och porträtterar egenlanserad alkohol på Instagram. LÄS MER

 4. 4. CROWDFUNDING CAMPAIGNS, OPEN SOURCE AND COMMUNITIES The Relationships and Characteristics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Patricia Ilin; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Uppsats/Examensarbete: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp Kurs: MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: VT/2017 Handledare: Malin Sveningsson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 38 Antal ord: 20,133 Nyckelord: Crowdfunding, open source, communities, hackarkultur, teknomeritokrati, relation, kommunikation Syfte: Studiens syfte är att studera de sociotekniska relationerna mellan communities och crowdfunding-kampanjer med open source-produkter. Teori: Kärnan i teorin utgör teknomeritokratisk kultur samt hackarkultur. LÄS MER

 5. 5. PÅ PLATS I FIKTIONEN En kvalitativ intervjuundersökning om litterära resor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Caroline Cabot; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete: 15 hp Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt/2017 Handledare: Malin Svenningsson Kursansvarig: Malin Svenningsson Sidantal: 42 Antal ord: 18 608 Nyckelord: Litterära resor, popkulturturism, media pilgrimages, mediekonvergens, Skam, Tv-serier, Astrid Lindgrens Värld, Wallanderland. Syfte: Syftet med studien är att undersöka resenärers upplevelser av litterära resor, med inriktning på de resenärer som besöker Oslo för att vara på inspelningsplatserna från tvserien Skam. LÄS MER