Sökning: "medie och kommunikationsvetenskap big data"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden medie och kommunikationsvetenskap big data.

 1. 1. "Blir tårögd när staten ifrågasätter min rätt att existera" : En kvantitativ innehållsanalys av SVT och SR:s webbjournalistik och bevakning av Girjasmålet mellan 2015-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Haglund; Ellen Haglund; [2020]
  Nyckelord :Girjas; Sápmi; Sámi; post-colonialism; media presence; public service; agenda-setting theory; Girjas; Sápmi; samer; postkolonialism; medialt utrymme; public service; dagordningsteori;

  Sammanfattning : The indigenous people of Sweden, the Sámi, is a people that has been discriminated against ever since the Swedish colonialization of the North in the 14th century. They still experience exclusion and racism to this day and age. LÄS MER

 2. 2. Magiken i tekniken : En fråga om tillit när tingen börjar tala

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lars Törngren; [2018]
  Nyckelord :internet of things; smarta prylar; smarta enheter; uppkopplade enheter; uppkopplade prylar; artificiell intelligens; big data; teknologi; trygghet; säkerhet; tillit; blind tro; risk; privat; offentligt; integritet; kontroll; beroende; magi; förtrollad; smart gadgets; smart units; connected units; connected gadgets; technology; artificial intelligence; safety; security; blind faith; trust; private; public; privacy; control; dependence; magic; enchanted; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is about our approach to new technology in general and the Internet of things in particular. What does it require regarding trust from our side, in order for Internet of Things (IoT) to work? What risks are associated with the use of IoT? How should we handle the fact that mindless objects will talk to each other about all we do and then mediate this? In order to get answers to the reasoning about these issues, the study examines thoughts, attitudes and approaches to technology through qualitative interviews with a total of 19 people. LÄS MER

 3. 3. The role of strategic communication in sport events : The challenges of the PR RACE in attracting amateur athletes to distance running events in Romania

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elena - Maria Vavilov; [2018]
  Nyckelord :sport communication; strategic communication; Public Relations Intelligence; marathon; distance running; Romania; Facebook; comunicare sportivă; comunicare strategică; Inteligența Relațiilor Publice; maraton; alergare pe distanță lungă; România; Facebook;

  Sammanfattning : This year will be the 110th since the first time that athletes ran the exact distance of 42.195 km at the Olympic Games in London, the length known today as the standard distance for a marathon. Since then, the world of distance competitions has gone through remarkable transformations in structure, vision, strategy and location. LÄS MER

 4. 4. Nyhetskonsumenter på Facebook : En kvantitativ studie kring andel samt dominerande karaktärsdrag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; Niclas Winter; [2017]
  Nyckelord :uses and gratifications; political interest; Facebook; news consumption; education; uses and gratifications; politiskt intresse; Facebook; nyhetskonsumtion; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur stor andel studenter det är som tar del av nyheter på Facebook, och identifiera vad som kännetecknar dessa personer. Undersökningen görs med grund i att nyheter får allt mer utrymme i facebookflödet vilket är något som bidrar till större klyftor i människors nyhetskonsumtion. LÄS MER

 5. 5. Egen vinning eller ett potentiellt hot? En klarare bild av klyftan mellan publikens förhållningssätt till Big Data.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Patrik Ulfwinger; [2016-05-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Egen vinning eller potentiellt hot? En klarare bild av klyftan mellan publikens förhållningssätt till Big Data. Författare Patrik Ulfwinger Kurs Examensarbete i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Göteborgs Universitet. LÄS MER