Sökning: "medie och kommunikationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 2163 uppsatser innehållade orden medie och kommunikationsvetenskap.

 1. 1. Abort - Barnets rätt till liv eller kvinnans rätt till autonomi? : En kvalitativ textanalys om gestaltningsförändringar kring abort i amerikanska opinionsartiklar innan- respektive efter upphävningen av domen Roe v. Wade från 1974.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alma Reinsjö; Anna Bergfeldt; [2023]
  Nyckelord :Abortion; Media; USA; Framing theory; Democracy; Enlightened understanding; Roe v. Wade; Abort; Media; USA; Gestaltningsteori; Demokrati; Upplyst förståelse; Roe v. Wade;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if there have been any changes regarding the framing of abortion in American opinion-based articles. This since the abortion laws in America has gone through a lot of changes in 2022, in comparison to the previous year 2021. LÄS MER

 2. 2. Är hon verkligen helt oskyldig? : En ideologkritisk granskning av brottsjournalistiska nyhetsrubriker i svenska kvällstidningar, ur ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hedda Colliander; Ella Weintraub; [2023]
  Nyckelord :Gender equality; female victims of crime; power structures; patriarchy.; Jämställdhet; kvinnliga brottsoffer; maktstrukturer; patriarkatet.;

  Sammanfattning : Studien är ämnad att kritiskt granska nyhetsrubriker i kvällstidningar i Sverige, ur ett jämställdhetsperspektiv. Rubrikerna som granskas i studien har publicerats digitalt i Aftonbladet och Expressen, med anledningen av att det är Sveriges två största kvällstidningar i tabloidformat (Via TT, 2021). LÄS MER

 3. 3. Politik För dig på TikTok : En kvantitativ innehållsanalys av valrörelsen 2022 på TikTok

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Douglas Cooper; Tuva Åhsberg; [2023]
  Nyckelord :Medialisering; Gestaltningar; Algoritmer; TikTok; Politik; Riksdagsvalet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka partier samt vilket politiskt block som fått mest utrymme på plattformen TikTok under valrörelsen 2022. Fokuset är att ta fram ett underlag till hur plattformen ser ut 2022 samt att kunna diskutera eventuella konsekvenser av resultatet. LÄS MER

 4. 4. Secondhand-hauls : det paradoxala fenomenet - en inblick i secondhand-hauls på YouTube och relationen till konsumtionssamhällets logik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Frida Lassar Berg; William Van De Peppel Möller; [2023]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Överleva underground : en kvalitativ analys av självständiga musiker i det moderna medielandskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Jakob Holst; Pontus Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Artist; underground; fandoms; parasociala relationer; kulturellt kapital; relational labor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker underground-musiker i Sverige och vad som krävs av dem för att nå ut med sin kreativa produkt och engagera sin publik. Genom kvalitativa intervjuer med fyra självständiga underground-artister i olika stadier i sina karriärer är syftet att belysa mediala aspekter av deras vardagliga arbete. LÄS MER