Sökning: "medie psykologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden medie psykologi.

 1. 1. Personlig image och stress på sociala medier : En kvalitativ studie om sociala mediers emotionella effekter på stockholmare i åldrarna 20-30

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johanna Lodin; [2013]
  Nyckelord :sociala medier; stress; socialpsykologi; kommunikationsvetenskap; medie-och kommunikationsvetenskap; Facebook; Instagram; Personlig image;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka den ökade pressen på den personliga imagen på de sociala medieplattformarna Facebook och Instagram och studera hur stockholmare i åldrarna 20-30 uppfattar eventuella effekter av detta. Undersökningen har sin utgångspunkt i två vetenskapliga discipliner; medie- och kommunikationsvetenskap och psykologi och är baserad på fyra kvalitativa informantintervjuer och två fokusgruppintervjuer om fyra respektive fem gruppdeltagare. LÄS MER

 2. 2. World of Warcraft -En berättelse mellan medier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gillis Hedlund; Henrik Killander; [2010]
  Nyckelord :Text och bild; Stilanalys; Berättande; Narrativ analys; Narrativ; World of Warcraft; Berättelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen utforskar vad som händer med ett narrativ som World of Warcraft när det återges i andra former än i dess ursprungliga medium. En problemställning som uppsatsen undersöker är vilka delar av ett narrativ som följer med från den ursprungliga medieformen och hur det sker. LÄS MER

 3. 3. Ready or not... : en studie av informations- och kommunikationsberedskapen vid länsstyrelsen i Skåne och vid tre skånska kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cecilia Rundqvist; [2003]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Då och då inträffar kriser i vårt samhälle som kan komma att spela stor roll för hur vi lever våra dagliga liv. I Sverige ligger ansvaret för informationsspridning och kommunikation i krissituationer på länsstyrelserna och kommunerna. LÄS MER

 4. 4. Hur företag hanterar och undviker protester : Fallstudier av tidskriften Café, Ikea och McDonalds

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Kristofer Åberg; [2002]
  Nyckelord :företagsetik; sociala rörelser; protester; aktivister; public relations; kriskommunikation; Café; Ikea; McDonalds;

  Sammanfattning : Undersökningar visar att det är få företag som är förberedda för en attack frånaktivister. Tillvägagångssätten för att bemöta aktivisterna har också ofta visat sig varabristfälliga. LÄS MER