Sökning: "medie- och kommunikationsvetenskap kvalitativ textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden medie- och kommunikationsvetenskap kvalitativ textanalys.

 1. 1. Gestaltning av aktivism på Instagram. : En semiotisk kvalitativ innehållsanalys av @metoosweden och @blacklivesmattersweden:s Instagram - konton och deras tillvägagångssätt för att skapa engagemang och interaktion genom visuella gestaltningar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dona Bahtiri; Albin Lagerberg; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; Metoo; aktivism; Instagram; semiotik; identifikation; interaktion;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ semiotisk innehållsanalys som behandlar ämnet organisationskommunikation och aktivism på Instagram. De två rörelser som har legat till grund för studien är Metoo och Black Lives Matter. LÄS MER

 2. 2. #Kriskommunikation : En kvalitativ studie om nationell och regional kriskommunikation till unga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felix Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Sociala medier; Instagram; Pandemi; Coronavirus;

  Sammanfattning : The study analyzes national and regional crisis communication to youth in the beginning of the Coronavirus pandemic. As early research has shown difficulties in reaching the target group youth, and in a constantly changing society, adaption is necessary in the communication towards the target group. LÄS MER

 3. 3. Från stjärnjournalist till våldtäktsman över en natt : en kvalitativ textanalys av porträtteringen och rollbeskrivningen av Fredrik Virtanen i pressen innan, under och efter metoo-hösten år 2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Johanna Frank; [2021]
  Nyckelord :​​metoo; pressen; Fredrik Virtanen; medielogik; sexualbrott; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under metoo-hösten år 2017 publicerade pressen namn på flera kända män som blivit anklagade för olika typer av sexualbrott. En av dessa män var stjärnjournalisten Fredrik Virtanen som från en dag till en annan pekades ut som våldtäktsman i Sveriges största tidningar. LÄS MER

 4. 4. "Gummikulor mot demonstranter i Hongkong" : En kvalitativ textanalys om hur demonstrationerna i Hongkong 2019 gestaltades i två svenska morgontidningar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isella Mäki; Karin Lehtonen; [2021]
  Nyckelord :hong kong; demonstration; protest; framing; news coverage; dagens nyheter; göteborgsposten; hongkong; demonstration; protest; gestaltning; nyhetsrapportering; dagens nyheter; göteborgsposten;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att nyhetsmedia ofta gestaltar demonstrationer enligt våld och konflikt. Nyhetsrapporteringen om protester är övervägande negativ och utformas många gånger på ett sätt som hindrar demonstrationers bakgrund och budskap från att ta plats. LÄS MER

 5. 5. Jag blir lite varm här nu, om du gäspar ännu mindre kommer jag ta av mig kläderna : Femininiteter och maskuliniteter i Relationsakuten (TV4)

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Renato Rakonic; Chandra Källman; [2021]
  Nyckelord :Relationsakuten; massmedia; femininiteter; maskuliniteter; genusnormer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Relationsakuten (TV4) konstruerar och upprätthåller femininiteter och maskuliniteter, samt vilka genusnormer som förmedlas av experterna heterosexuella kärlekspar i Sverige, utifrån experternas svar och råd. I uppsatsen utförs en kvalitativ textanalys med semiotik som metod utifrån socialkonstruktivistisk teori. LÄS MER