Sökning: "medie-och informationskunnighet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden medie-och informationskunnighet.

 1. 1. "Vem ska jag tro på?" : En forskningsöversikt kring informationssökning och källkritik i samhällskunskap för åk 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erik Ronge; [2021]
  Nyckelord :social studies; source criticism; information retrieval; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; källkritik; informationssökning; källkritiskt förhållningssätt; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet har en viktig roll i att fostra elever till att verka och delta i samhället. Som ett led i att värdera och skapa åsikter är det viktigt att anamma ett källkritiskt förhållningssätt eftersom det främjar åsikter och uppfattningar grundat på vetenskap. LÄS MER

 2. 2. Bortom det planerade : Folkbibliotekariers arbete med medie- och informationskunnighet gentemot unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Malin Hyttstrand; Patrik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Folkbibliotek; medie- och informationskunnighet; MIK; ungdomar; folk- och skolbibliotek; informationskompetens; unga; programverksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how Swedish public libraries work with media and information literacy towards young people. The research questions are What does the youth activity look like in public libraries? How do public librarians use the term media and information literacy? And how is the work with media and information literacy conducted? These are based on the conception of the librarian's knowledge of the concept media and information literacy and Swedish public libraries work for democracy and young people's popular education. LÄS MER

 3. 3. "Ibland orkar jag inte vara källkritisk" : En kvantitativ studie om studenters källkritiska förmåga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jennie Noreskog; Linn Eriksen; [2021]
  Nyckelord :Social media; source criticism; media use; media literacy; Sociala medier; källkritik; medieanvändning; medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Vi lever idag mer digitaliserat än någonsin och tillsammans med sociala medier har våra medievanor förändrats. Med nya medievanor skapas också möjligheter på sociala medier där information och desinformation får flöda ostrukturerat tillsammans. LÄS MER

 4. 4. Är du reklamblind? : En kvalitativ studie om ungdomars reklamkunnighet och hur det påverkar deras förhållningssätt till marknadsföring på TikTok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emmie Nestor; Adelia Pennisi; [2021]
  Nyckelord :Dold marknadsföring; TikTok; strategier; influencer marketing; receptionsforskning; medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : The social media app TikTok has recently grown enormously worldwide, especially among young people. The purpose of this study is therefore to investigate seven high school students' knowledge regarding advertising literacy between the ages of 17-18, and how it affects their approach to advertising on TikTok. LÄS MER

 5. 5. Digital delaktighet : En intervjustudie med folk- och skolbibliotekarier kring arbetet med att minska det digitala utanförskapet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannah Lagström; Ingela Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Digital delaktighet; Demokrati; Folk- och skolbibliotekarier; Aktivt medborgarskap; Digitalt utanförskap; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis Digital Inclusion – An Interview Study with Public and School Librarians on Work to Reduce the Digital Divide is to examine how the democratic task takes shape in public and school librarians’ work to strengthen citizens’ digital inclusion. The research questions are: How do public and school librarians work to support citizens’ digital inclusion? What challenges do public and school librarians experience in this work? How do public and school librarians describe the digital divide? Three themes are in focus: An Active Citizenship, Working for Digital Inclusion and The Digital Divide. LÄS MER