Sökning: "medieanvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet medieanvändning.

 1. 1. TIKTOK: EN PRODUKT AV GENERATION Z - En kvalitativ studie som utreder hur och varför Sveriges Generation Z använder Tiktok.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lindberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Tiktok; Generation Z; Gen Z; medieanvändning; uses gratifications theory; MAIN-model; new media;

  Sammanfattning : Executive summary We are constantly online in this new digital world, always reachable through numeral devises and plattforms. For older generations there has taken some time to adjust, but for one generation this constant connectivity is as normal as breathing. LÄS MER

 2. 2. Attitydspaning - Grannspråkens framtid inom den svenska skolan : En enkätstudie om gymnasieelevers attityder till grannspråken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Oskar Marcus Hellgren; Jonathan Nordlund; [2022]
  Nyckelord :Skandinavien; grannspråk; grannspråksundervisning; attityd; enkätstudie.;

  Sammanfattning : Studien undersöker skillnader i attityd till, kontakt med och medieanvändning av norska, danska och engelska mellan svenska elever som har respektive inte har läst momentet grannspråksundervisning i kursen Svenska 2. Sammanlagt deltog 100 informanter i studien, varav hälften läser svenska 1 och andra hälften läser svenska 3. LÄS MER

 3. 3. ”Man måste vara hård och inte prata om sina känslor utan alltid vara stark”. : En kvalitativ intervjustudie om hur unga idrottsintresserade män uppfattar maskulinitet och den manliga kroppen på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Antonia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :Maskulinitet; manliga kroppen och Instagram;

  Sammanfattning : Studien undersöker unga idrottsintresserade mäns medieanvändning med fokus på maskulinitet och den manliga kroppens gestaltning, och även upplevelser kring hur unga män ser på maskulinitet, hur detta speglas på Instagram och påverkar dem.    Studiens syfte är att bidra med en fördjupad förståelse och kunskap kring hur unga män beskriver sin användning av Instagram med fokus på innehåll som gestaltar maskulinitet och den manliga kroppen. LÄS MER

 4. 4. Ska vi läsa? Eller vill du hellre leka med iPaden? : En studie om digitala medievanor hos barn i 3-5 årsåldern och betydelsen av kognitiv, språklig och läsfrämjande stimulans i hemmiljön för språkutveckling.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Nikola Majerle; [2022]
  Nyckelord :Barn 3-5 år; språkutveckling; kognitiv hemmiljö; digital medieanvändning; STIMQ-2; MAQ; SECDI-III;

  Sammanfattning : Digital medieanvändning ökar hos både barn och vuxna mer och mer i vår vardag, både i hemmet och utanför. Forskning tyder på att barnets språkliga utveckling påverkas av både den digitala miljön i hemmet men också av hur mycket och på vilket sätt föräldrar läser för och interagerar med barnet, det vill säga kognitiv, språklig och läsfrämjande stimulans i hemmiljön (KSL i hemmiljön). LÄS MER

 5. 5. Djurgårdens IF - Supporterkultur : identitetsskapande och medieanvändning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Frank Regen; Oskar Falk; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks Djurgårdens IFs supportrars identitetsskapande och medieanvändning med syftet att ge ett nytt perspektiv inom forskning om den svenska supporterkulturens påverkan på individen. Tre kvalitativa intervjuer förs med hängivna fans av fotbollsklubben för att samla in empiriskt material. LÄS MER