Sökning: "mediearkeologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet mediearkeologi.

 1. 1. Ett spöke från förr : Norsk sakte-TV och den tidiga filmens phantom rides

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Björn Lindell; [2018]
  Nyckelord :Slow TV; sakte-TV; phantom ride; early cinema; cinema of attractions; tågresor; narration; mediearkeologi;

  Sammanfattning : Denna studie jämför de nya norska tågresefilmerna inom så kallad sakte-TV (eller Slow TV) med den tidiga filmens phantom rides. I båda fallen dominerar ett förstapersonsperspektiv filmat i tågets färdriktning och uppsatsen undersöker hur likheter och skillnader i stilmässiga grepp och paketering relaterar till samtida uppfattningar kring tid och rum. LÄS MER

 2. 2. Konkret, abstrakt, glitch

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Victoria Idström; [2018]
  Nyckelord :glitch art; abstract; circuit bending; creativity; critical making; ​glitch art; abstrakt; circuit bending; kreativitet; critical making;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete har som syfte att belysa rollen som glitch kan spela i skapande. Jag ställer mig frågan vad som händer när vi för in ett medvetet brott i en kreativ handling, hur vi behandlar det vi uppfattar som fel eller misstag, och vad som kan hända när vi utforskar det som blivit förkastat som trasigt och obsolet. LÄS MER

 3. 3. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER

 4. 4. The Mundaneum Imaginaries : A Media-Archaeological Study of the "Paper Google"

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisa Sjögren; [2014]
  Nyckelord :Paul Otlet; Mundaneum; Google; Internet--History; Historiography; Storytelling; Google; berättande; marknadsföring; historiografi; informationsvetenskap; informationsteknik;

  Sammanfattning : In this two year master’s thesis, using concepts borrowed from media archaeology, I examine the construction, content and function of the alternative historical narrative that is mediated through the partnership between Google and Belgian museum and archives centre the Mundaneum. This alternative narrative presents Belgian bibliographers Paul Otlet and Henri La Fontaine as having prefigured the Internet and as having created an analogue “paper Google. LÄS MER