Sökning: "mediedebatt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet mediedebatt.

 1. 1. Ett öppet rum med en stängd dörr? : En innehållsanalys av debatten om tillträdesförbud till biblioteken

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josephine Magnusson; [2022]
  Nyckelord :social oro; stökiga bibliotek; mediedebatt; medielogik; berättartekniker; tillträdesförbud; portförbjuda; offentlig plats;

  Sammanfattning : In 2022, a new law was accepted by the Swedish government, that would enable libraries to apply for an access ban. An access ban would fully limit the access to the public library for those who continuously disturb the libraries every-day function. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotekets roller i samhället : En diskursanalytisk studie om folkbibliotekets roller förmedlade i dagstidningar och branschtidningar 2007–2022

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Broström; Sandra Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Diskursanalys; folkbibliotek; roll; biblioteksdebatt; biblioteks- och informationsvetenskap; mediedebatt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the discourses that occur about the role of the public library in four journals. Two from the daily newspapers and two from trade magazines during the period between 2007 and 2022. LÄS MER

 3. 3. Svensk-svensk läkare önskas : Diskurser och legitimeringar i ledarartiklar om rasism och valfrihet i vården

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Axelina Rydnert; [2021]
  Nyckelord :kritisk legitimeringsanalys; diskursanalys; legitimering; mediedebatt; förnekelse av rasism; diskriminering i vården; utländska läkare;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras resultaten av en kritisk diskursanalys av ledarartiklar om rasism och valfrihet i vården. Syftet med uppsatsen är att belysa vilka diskurser som, via några av Sveriges mest inflytelserika ledarskribenter, kom att dominera den debatt som blossade upp sommaren 2021 efter det att Dagens Nyheter gjort en granskning där de påstod sig ha avtäckt strukturell rasism i vården. LÄS MER

 4. 4. Skolans värdegrund i media : En studie om värdegrundsbegreppet i SvD och DN 1992-2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anders Dunemyr; [2021]
  Nyckelord :values; media debate; democracy; the school’s societal function; content analysis; curriculum theory; värdegrund; mediedebatt; demokrati; skolans samhällsfunktion; innehållsanalys; läroplansteori;

  Sammanfattning : This study intends to develop knowledge about how the Swedish concept of values (“Värdegrund”)is used in the media, how the concept has shifted over time in the media from 1992 to 2020, and what this says about the school's function as part of society. Since the concept of values, with its set of values was incorporated, the difficulty over time has been in different emphases of what is considered to strengthen values. LÄS MER

 5. 5. Böneutrop i Växjö : En kvalitativ analys av debatten i tryckt dagspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rebecka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :böneutrop; mediedebatt; islam; muslim; religionsfrihet;

  Sammanfattning : The aim of this research paper is to elaborate and analyze the media debate on calls to prayer in Växjö in the period of February to May 2018. Sweden is known for being one of the most secular regions in the world. LÄS MER