Sökning: "mediedidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet mediedidaktik.

 1. 1. Uttalsundervisning i svenska som andraspråk : En intervjustudie om faktorer, arbetssätt och arbetsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Marah Issa; [2018]
  Nyckelord :pronunciation; phoneme; prosody; factors; working methods; Swedish as L2; uttal; fonem; prosodi; faktorer; arbetsmetoder; arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka erfarna lärare i svenska som andraspråks uppfattningar i arbetet med momentet uttal. Detta syfte avser jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 1.      Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers uttal i svenskan? 2.      Vilka arbetssätt väljer lärarna att använda? 3. LÄS MER

 2. 2. Boksamtalets effekter : En litteraturstudie om att främja språkutveckling genom elevers delaktighet i boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik; Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Perla Naaman; Maylin Chukro; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Engelskundervisning genom skönlitterära texter i åk 4–6 : Skönlitterära texters för- och nackdelar i engelskundervisningen i åk 4–6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Nikolina Ahnberg; [2018]
  Nyckelord :skönlitterär text; undervisning i främmande språk; språkinlärare; undervisningsmaterial; motiverande undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska vad samtida forskning säger om användningen av skönlitteratur i undervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet. Forskningsfrågorna fokuserar på för- och nackdelar med användningen av skönlitteratur, samt hur dessa förhåller sig till kunskapskraven i engelska i mellanstadiet. LÄS MER

 4. 4. Datorspel: Ett omedvetet lärande : Datorspelandets påverkan på engelska ordförrådet hos andraspråksinlärare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik; Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Noa Johannesson; Adam Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Datorspel; vokabulär; andraspråksinlärare; andraspråk; engelska; mmorpg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån existerande forskning undersöka på vilka sätt datorspel som inte är utformade i undervisningssyfte påverkar elevers vokabulär i engelska samt vilka aspekter från datorspel vi kan använda oss av i engelskklassrummet. Det finns många studier som menar att datorspel gynnar barn och ungdomars utveckling av engelskt vokabulär och språkinlärning i allmänhet. LÄS MER

 5. 5. "Om jag vore den skulle jag..." : Att nå värdegrunden i svenskämnet genom film och berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik; Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Rebecka Johansson; Lina Lundin; [2017]
  Nyckelord :Värdegrund; Film; Svenskämne; Receptionsperspektiv; Identitetsskapande; Empatiutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER