Sökning: "mediedrev"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet mediedrev.

 1. 1. En samvetslös diktator eller ett hjälplöst offer? : En kvalitativ studie av nyhetsrapporteringen kring Benny Fredriksson under metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Sanderberg; Jennifer Alm; [2019]
  Nyckelord :Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; discourse analysis; framing; sources; journalism; witnesses; victim; perpetrator; death; media hunt; investigative journalism; Benny Fredriksson; Aftonbladet; Dagens Nyheter; diskursanalys; gestaltning; källor; journalistik; vittnen; offer; gärningsmän; dödsfall; mediedrev; granskande journalistik;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the news coverage surrounding Stockholm City Theatre’s former CEO Benny Fredriksson during the metoo-movement, from the time of the accusations against him until a time after his death. The questions examined were: How is Benny Fredriksson represented at the time of the publishing of the accusations and at the time of his death? How are the anonymous witnesses and the journalism represented? How does the representation of victims and perpetrators change after the death of Benny Fredriksson? What are the differences and similarities in the reporting of Aftonbladet and Dagens Nyheter? To analyze this, we made a discourse analysis of 12 articles from Aftonbladet and 13 articles from Dagens Nyheter. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med skandalen när döden inträffar?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanny Nilsson; Klara Leger; [2018]
  Nyckelord :mediedrev; medieskandal; Benny Fredriksson; död; offentlig person; journalistik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur skandalen kring Benny Fredriksson har förändrats efter hans bortgång. Rapportering via digitala medier gör det lätt att sprida information och slagkraftiga rubriker blir allt viktigare för att utmärka sig i mediebruset. LÄS MER

 3. 3. Tidningarnas skrifter om Benny Fredriksson under #metoo-året : Innehållsanalys på Sveriges fyra största tidningar från december2017 till november 2018.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Edwin Handler; Andreas Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Benny Fredriksson; anklagelse; mediedrev #metoo.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att se på hur och om gestaltningen kring Benny Fredriksson har förändrats i samband med #metoo. Det som undersökts är Sveriges fyra största tidningar och deras artiklar från december 2017 till november 2018. LÄS MER

 4. 4. "Det sista dödsstraffet" : Det straffrättsliga skyddet för enskilda som utsätts för mediedrev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Larsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Tryckfrihet; Mediedrev;

  Sammanfattning : Tryckfriheten är en grundval för demokratin. Samtidigt har den en baksida, nämligen vad som i uppsatsen och i folkmun kallas för mediedrev. Denna företeelse har liknats vid det sista dödsstraffet vi har kvar i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Hanif Bali och sociala medier i rampljus : En kvalitativ innehållsanalys av hur de så kallade vapenbilderna skildrades i medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Simon Fredling Jack; William Laumann; [2018]
  Nyckelord :Hanif Bali; MKV; politisk skandal; mediedrev; gestaltning;

  Sammanfattning : Under de senare åren har Hanif Bali gång på gång uppmärksammats i olika medier i och med vad han skrivit på bland annat Twitter. Syftet med denna studien är att undersöka hur Hanif Bali gestaltats i fyra olika nyhetsmedier, två public service-medier och två kvällstidningar i samband med publiceringar av tre inlägg på sociala medier. LÄS MER