Sökning: "medieeffekter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet medieeffekter.

 1. 1. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER

 2. 2. ”MER TEATER FÖR ELEVERNA” En kvalitativ intervjustudie om lärares kommunikationsbehov i samband med en teaterföreställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Johansson; Jennifer Gustavsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :Teater; Skola; Kommunikationsbehov; Demokrati; Värdegrundsfrågor; Målgrupp; Opinionsledare;

  Sammanfattning : Examensarbete: 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå: GrundnivåTermin och år: Ht 2015Handledare: Gabriella SandstigExaminator: Malin SveningssonSidantal: 47 sidor exkl. bilagorAntal ord: 19 402 ordRapport nr:Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som lärarna upplever i värdegrundsarbetet kopplat till elevernas teaterbesök, med särskilt fokus på kommunikativa möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 3. 3. Islams trånga nyhetskorridor – en kvalitativ innehållsanalys av Rapports representation av islam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Beatrice Dalghi; Frida Grönholm; [2015-08-26]
  Nyckelord :Islamofob; medierepresentation; medieeffekter; framing; priming; nyhetsmedier; public service; Sveriges television; Rapport; islam; muslimer;

  Sammanfattning : In this study, we research how Islam and muslims are portrayed in Rapport, the highestrated daily news broadcast in Swedish television. We have done this by applying theEthnographic Content Analysis (ECA) to our material, news reports of April 2014.The theoretical basis of this report derive from theories concerning islamophobia. LÄS MER

 4. 4. Vem va' det som kasta'? - En fallstudie av den svenska nyhetsrapporteringen i samband med fotbollsrelaterat läktarvåld.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jimmy Modin; Arvid Nikka; [2012]
  Nyckelord :Fotboll; Kultivation; Sensationsjournalistik; Supporterkultur; Medieeffekter; Medialiseringstekniker; Läktarvåld; Nyhetsrapportering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Vem va’ det som kasta’? – en fallstudie av den svenska nyhetsrapporteringen i samband med fotbollsrelaterat läktarvåld Författare: Jimmy Modin och Arvid Nikka. Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. LÄS MER

 5. 5. De svenska nazisterna : en kvalitativ undersökning av de svenska nationalsocialisternas mediestrategier under 30-talet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johan Eriksson; Viatcheslav Pouzeev; [2010]
  Nyckelord :mediestrategier; nationalsocialism; 30-tal;

  Sammanfattning : Nationalsocialisterna i Sverige hade under 1930-talet sitt största och effektivaste medieorgan i tidningen Den Svenske Nationalsocialisten (DSN) och genom tidningen använde de sig av mediestrategier för att föra fram sina budskap till det svenska folket. I uppsatsen undersöker vi vad för sorts mediestrategier det handlade om och hur de svenska nationalsocialisterna arbetade för att bli hörda och skapa en opinionsbildning. LÄS MER