Sökning: "medieevent"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet medieevent.

 1. 1. ”Time to let the world know. My next destination is…” : en kvalitativ fallstudie av spelarövergångar inom professionell europeisk klubblagsfotboll som digitalt medieevent

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johannes Nilsson; Dag Svensson; [2016]
  Nyckelord :medieevent; medialisering; kommodifiering; celebritization; fotboll; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den europeiska proffsfotbollens spelarövergångar kan förstås som digitala medieevent samt hur samhälleliga metaprocesser tar sig uttryck i medieeventet. Studien är en fallstudie som grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys med empiriskt material som utgörs av olika former av medieinnehåll som rör sig kring medieringen av Zlatan Ibrahimovic och Paul Pogbas övergångar till Manchester United sommaren år 2016. LÄS MER

 2. 2. Fyra sätt att se en tv-sänd hockeymatch : En medieanalys av kvalseriepremiären mellan Leksand och Södertälje 2009-03-13

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Broman; [2009]
  Nyckelord :ishockey; sportjournalistik; mediehändelse; retorik; identitet; parametrar;

  Sammanfattning : ABSTRACT Elin Broman: FYRA SÄTT ATT SE EN TV-SÄND HOCKEYMATCH? –En medieanalys av kvalseriepremiären mellan Leksand och Södertälje, 2009-03-13. Medie- och kommunikationsvetenskap D       Uppsatsventilering: 17 december 2009   SYFTE: Syftet är analysera tv-sändningen av denna hockeymatch utifrån fyra olika infallsvinklar. LÄS MER