Sökning: "mediekonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet mediekonsumtion.

 1. 1. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 2. 2. I en tid av terror : En kvantitativ pilotstudie om studenters oro för ett eventuellt terrordåd i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hannah Ljungdahl; Melisa Zilic; [2023]
  Nyckelord :Terrorism; acts of terrorism; trust; fear; worry; media exposure and gender; Terrorism; terrordåd; tillit; oro; mediekonsumtion och kön;

  Sammanfattning : In a time filled with concerns and threats of terrorism, Sweden faces a challenge that demands our full attention. In this critical situation, we have chosen to investigate how students perceive the threat of a potential terrorist attack. LÄS MER

 3. 3. Studenters upplevelse av aktivitetsbalans i relation till upplevd hälsa efter covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för rehabilitering

  Författare :Matilda Nilsson; Olsson Emelie; [2023]
  Nyckelord :Occupational therapy; distance studies; living situation; the Occupational Balance Questionnarie OBQ ; occupational therapy; The Salutogenic Health Indicator Scale SHIS ; Arbetsterapi; boendeform; distansstudier; the Occupational Balance Questionnarie OBQ ; the Salutogenic Health Indicator Scale SHIS ;

  Sammanfattning : Abstrakt  Introduktion: Covid-19 pandemin påverkade många människors aktivitetsmönster, befintliga vanor och levnadssätt, däribland studenter som fick studera befintliga campusförlagda utbildningar på distans. Restriktioner medförde att studenter besökte färre platser och ägnade mindre tid åt sociala aktiviteter och fysiska aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. (O)motiverad av att lyssna : En fenomenologisk självstudie i mediekonsumtion och kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Benjamin Westin; [2022]
  Nyckelord :Creativity; Composition; Distraction; Motivation; Stress; Media consumtion; Kreativitet; Komposition; Distraktion; Motivation; Stress; Mediekonsumtion;

  Sammanfattning : Detta är en fenomenologisk självstudie som undersöker hur begränsning av mediekonsumtion i vardagen påverkar upplevelsen av komponerandet av musik. I studien undersöks detta i relation till fenomenen stress, distraktion och motivation. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår : En studie om Bonnier News lokaltidningssegment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Arnshed; Fabian Seitz; [2022]
  Nyckelord :Media; newspaper; local newspaper; digitization; digital transformation; marketing; marketing strategies.; Media; tidning; lokaltidning; digitalisering; digital transformation; marknadsföring; marknadsföringsstrategier.;

  Sammanfattning : Titel: Utvecklingen av marknadsföringsstrategier i digitaliseringens spår - En studie om Bonnier News lokaltidningssegment Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi C Författare: Jesper Arnshed & Fabian Seitz Handledare: Katarina Arbin Datum: Januari 2022 Syfte: Traditionell mediekonsumtion har länge utgått från den fysiska papperstidningen. Med digitaliseringens intåg blev förändringar påtvingade för verksamheter. LÄS MER