Sökning: "mediekultur"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet mediekultur.

 1. 1. Vad är det som hörs? En undersökning av seendet som meningsskapande verktyg under livekonserten

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Andersson Lizette; [2016]
  Nyckelord :Visuell perception; Live; Musik; Mediumteori; Embodiment; Mediekultur; Social interaktionism; Social interaktion; Non-visual communication; Meningsskapande praktiker; Visual perception; Music; Visuality; Meaning making practices; Visual Culture; Live Music; Performance;

  Sammanfattning : Trots att musik främst är ämnat för örat verkar dagens liveframträdanden mer visuellt stimulerande än någonsin. Livekonserten har utvecklats till en show för publiken att se på likväl som lyssna till, vilket ställer höga krav på visuell framställning. LÄS MER

 2. 2. "Jag skulle inte bry mig direkt om ingen gillar min bild, men har jag 300 följare och ingen skulle gilla det, så blir man förvånad" : En kvalitativ studie om ungdomarnas förhållande till instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rogelio-Antonio Benavides Ramirez; [2016]
  Nyckelord :Identitet; Instagram; kön; mönster; utseende; publik;

  Sammanfattning : Min studie beskriver hur ungdomar framställer sig själva genom Instagram och vad för påverkan det har till deras identitetsskapande. Med hjälp av 10 ungdomar vid 16 års ålder på har jag samlat ihop material som jag kopplat till teori. LÄS MER

 3. 3. ”Allt du behöver göra nu är att stå där och låta mig kolla på dig” : En genus- och ekokritisk analys av två tecknade filmer utan mänskliga huvudkaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Wigardt; Johanna Kallin; [2014]
  Nyckelord :Disney Pixar; ekokritik; genus; heteronormativ; könsroll; textanalys;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som präglas av tydligt uttalade och outtalade föreställningar kring hur män och kvinnor ska vara och se ut. Dessa föreställningar lär vi oss redan som små barn, genom såväl föräldrar som vänner och även den media som ständigt omger oss. LÄS MER

 4. 4. Bloggare: personliga, populära och användbara

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Petra Segerberg; [2014]
  Nyckelord :Kenza; Kissie; Blondinbella; bloggar; bloggare; inramningsteori; postfeminism; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de populära unga bloggskrivarna Kenza, Kissie och Blondinbella ramats in i Aftonbladet och DN (under 2012) och vilka tolkningar av fenomenet läsaren därmed inspirerades till. De teoretiska perspektiv uppsatsen utgår från är konstruktionismen och inramningsteori, framförallt med utgångspunkt från Van Gorp och van der Goots studier. LÄS MER

 5. 5. InstaGratification : En kvalitativ studie om identitetsskapande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Latchin Sevigin; Johanna Dahlgren; [2013]
  Nyckelord :Instagram; identitet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera hur 60-talister samt 90-talister använder sig av Instagram samt hur de ser på online-identitet. De frågeställningar som vi utgått från är: ”Hur liknar samt skiljer sig användandet av Instagram mellan människor födda på 1960-talet mot de födda på 1990-talet?”, ”Om och i så fall hur skiljer användarna mellan sin online-identitet och de personer de är i det verkliga livet?”, och ”Hur liknar samt skiljer sig skapandet av en online-identitet mellan 1960-talister respektive 1990-talister?” Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER