Sökning: "medielogik"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet medielogik.

 1. 1. Kommuner i konflikt: Representationen av sociala aktörer i nyhetsrapporteringen kring tiggeriförbudet i Vellinge samt reklamfilmspublikationen i Staffanstorp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Erik Pedersen; [2021-11-04]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; sociala aktörer; medielogik; andrafiering; kommuner; politiker; invandrare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidningen Sydsvenskan gått tillväga för att representera sociala aktörer, däribland politiker och människor med invandrarbakgrund, i bevakningen av två händelser med diskriminerande och eventuellt rasistiska förtecken. Analysen synliggör Sydsvenskans benägenhet till konfliktorientering, där representationen av sociala aktörer visar hur olika aktörer, inklusive politiker, positioneras mot varandra. LÄS MER

 2. 2. The strong men and the good looking women : Quantitative content analysis of the visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alicia Sandell; [2021]
  Nyckelord :Stereotypical gender roles; female athletes; sports journalism; #MeToo;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if the quantity of female athletes is lesser than male athletes and if there are any gender differences in this visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism. The thesis also aims to investigate if the visual representation of female athletes has changed over time in connection to the #MeToo movement. LÄS MER

 3. 3. Hatet och Hatbrotten: Dess offer och förövare i svensk dags- och kvällspress : En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsrapporteringen kring hatbrott i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellen Hellström Persson; Ellen Ingren; [2021]
  Nyckelord :Hatbrott; rasism; islamofobi; hat; nyhetsjournalistik;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att beskriva hur Expressen och Dagens Nyheter rapporterat om hatbrott under år 2010, 2015 och 2020. I en andra delfråga undersöks i synnerhet den nyhetsjournalistiska rapporteringen om islamofobiska hatbrott under dessa år. LÄS MER

 4. 4. Sveriges Television : för de unga och trendiga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Rebecka Prahl; Fanny Marhaug; [2021]
  Nyckelord :Medielogik; Gomorron Sverige; Morgonstudion; Public service; Kommersialisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under år 2017 gjordes SVT:s morgonprogram Gomorron Sverige om till Morgonstudion. Det nya programmet blev bemött av blandade åsikter. För att ta avstånd från den rådande kommersialiseringen av mediesfären valde SVT att satsa på ett program som ger ett bredare perspektiv och fler infallsvinklar på nyhetsrapporteringen. LÄS MER

 5. 5. Den Polisiära Närvaron : En kvalitativ undersökning av Polismyndighetens relationsbyggande arbete på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Matilda Klefström; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Medialization; Media logic; Government communication; The Swedish Police; Public relations; Relationship building tactics; Social media; Instagram; Medialisering; Medielogik; Myndighetskommunikation; Polismyndigheten; Public relations; Relationsbyggande taktiker; Sociala medier;

  Sammanfattning : Hur arbetar den svenska Polismyndigheten med relationsbyggande taktiker på Instagram? Genom att undersöka det engagemang, den interaktion och sättet på vilket Polisen bemöter kritik bemöts på plattformen har jag kunnat fastställat hur ett antal av dessa tekniker nyttjas i praktiken. Under en begränsad tidsperiod har samtliga inlägg och kommentarer som publicerats till myndighetens konto studerats utifrån tidigare forskning såväl som utifrån utvalda teoretiska perspektiv. LÄS MER