Sökning: "medieproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet medieproduktion.

 1. 1. Filmklippning - En reflexiv analys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Teodor Håkansson; [2023]
  Nyckelord :Documentary film; Film; Film editing; Reflexive practical analysis; Archive material; Narrative; Compulsive Hoarding; Dokumentärfilm; Dokumentär; Film; Klippteknik; Filmklippning; Reflexiv praktisk analys; Arkivmaterial; Narrativ; Samlarmani;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt arbetsprocessen bakom filmklippning med Donald A. Schöns teorier om praktisk reflexiv analys som utgångspunkt. Analysen tog stöd i teorier kopplade till filmklippning och filmteori. Anteckningar som gjorts under arbetsprocessen utgör forskningsunderlaget i uppsatsen. LÄS MER

 2. 2. Utomjordingarna invaderar! : En filmanalys av “det första mötet” Independence Day och Arrival utifrån ett postkolonialt perspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elna Nissen; [2023]
  Nyckelord :Filmanalys; Science Fiction; Representationsteori; The Other; Postkolonialism; ljussättning; kamerarörelser; vinklar; bildutsnitt; opera; tonåring; kultur; affisch; reklamfilm; klassisk musik; qr-kod;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur de filmtekniska greppen ljus/färgsättning och kameraarbete används för att skildra Science fiction- tropen “det första mötet” mellan utomjording och människa i filmerna Arrival och Independence Day. Uppsatsen undersöker även hur utomjordingarna i filmerna används som representationer för det representationsteoretiska begreppet Den andre. LÄS MER

 3. 3. Lokala plattformar i en global värld : En kvalitativ studie om upplevd trovärdighet på delningsplattformar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Leo Årebrand Lindkvist; Gabriel Miiro; [2023]
  Nyckelord :Lokala plattformar; delningsplattformar; kvalitativ studie; upplevd trovärdighet; UX; UI; användarupplevelse; gränssnitt; digital medieproduktion; think-aloud; användartest; användarintervju;

  Sammanfattning : Through digital sharing platforms users can rent, exchange, rideshare and sell items without having to go to a physical marketplace. Although these sharing platforms have global reach, they don’t provide services in smaller cities, towns, and villages. LÄS MER

 4. 4. _V2 : Revisionshistorik för modern medieproduktion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linus Cadavid Strid; Lukas Sondell; Henrik Öberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study explored versioning challenges that digital creative workflows often present to users. The purpose of this paper was to investigate potential solutions towards a seamless and efficient workflow for creative media producers that aligns with global sustainability goals. LÄS MER

 5. 5. Lärarperspektiv på formativ feedback : En kvalitativ studie i hur lärare i digitala estetisk-praktiska ämnen upplever att feedback ska utformas för att öka elevernas engagemang, motivation och kunskapsutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Lars Ulvemo; Gustav Rangmar; [2023]
  Nyckelord :Formativ feedback; ökad motivation; möjliggöra kunskapsutveckling; digitalt kreativt skapande;

  Sammanfattning : En studie i hur lärare i digitala estetisk-praktiska ämnen upplever att feedback ökar elevernas engagemang, motivation och kunskapsutveckling. Denna studie undersöker lärares perspektiv på formativ feedback som en aktiv del i att möjliggöra kunskapsutveckling i digitala praktiskt estetiska kurser. LÄS MER