Sökning: "medieproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet medieproduktion.

 1. 1. LIVET SOM EN SCEN - En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras vardagliga liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadine Gustafsson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; plattformar; medieproduktion; producenter; innehålls-producenter; amatörkultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Art vs. Content : Balansen mellan hobby och yrke inom digital medieproduktion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Victor Marklund; Linnéa Tjernström; Filip Wikström; [2022]
  Nyckelord :Balans; hobby; yrke; digital medieproduktion;

  Sammanfattning : Digital media producers operate in a constantly evolving digital world, that repeatedly presses for exploitation, but also creates opportunities for exploration. These two logics are fundamentally different, however could play a big role in promoting long-term sustainable growth if balanced correctly. LÄS MER

 3. 3. Lost in Space : Three Case Studies in Music Production Using Immersive Audio

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Henry Olavi Mikkonen; [2022]
  Nyckelord :Music production; immersive audio; Ambisonics; Dolby Atmos; Virtual Reality VR ; 360-video; psychoacoustics.; Musikproduktion; immersivt ljud; Ambisonics; Dolby Atmos; Virtual Reality VR ; 360-video; psykoakustik.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete innefattar en utforskning om mitt arbete med immersivt ljud och hur det har påverkat min konstnärliga praktik som musikproducent. Utforskningen görs genom en analys av tre delstudier bestående av en 360-video som spelades in i S:t Jakobskyrkan i Stockholm, en VR upplevelse i en virtuell kopia av Nathan Milsteinsalen på Kungliga Musikhögskolan, samt en komposition som producerades med Dolby Atmos. LÄS MER

 4. 4. Ludonarrative Harmony : Music production through the lens of game design

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Jacob Westberg; [2022]
  Nyckelord :Ludonarrative; video game music; music production; game design; video games; Ludonarrativ; dataspelsmusik; musikproduktion; speldesign; dataspel;

  Sammanfattning : This is a study of how game design has influenced my artistic process as a music producer fora video game called Sang: The Desert Blade. The artistic practice is used to explore a conceptin game design called ludonarrative. LÄS MER

 5. 5. Improvisation inom musikproduktion : En utforskande studie i hur improvisation kan användas som verktyg för att producera musik

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Terje Lundén; [2022]
  Nyckelord :musik; musikproduktion; improvisation; komposition; gehör; impulsivitet; iteration;

  Sammanfattning : Med en bakgrund som jazzimprovisatör och med utgångspunkten att frångå teoretiska koncept är syftet med denna studie att undersöka möjliga användningsområden av improvisation inom musikproduktion och hur det påverkar musiken. Frågeställningarna i studien har lydigt: ”Hur kan jag använda improvisation som verktyg för att producera musik? Hur påverkar det i sin tur resultatet? Vad händer med musiken om jag frångår teoretiska koncept och genreideal och låter gehöret leda vägen?”. LÄS MER