Sökning: "medier och brott"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden medier och brott.

 1. 1. Framingeffekter och bias i brottsbedömningar: en vinjettstudie om hur positiv och negativ framing påverkar bedömning av skuld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Beatrice Johansson; Olivia Hjelte; Astrid Nilsson; [2023]
  Nyckelord :framingeffekter; ideala offer; kognitiva bias; könsbias; framing effects; ideal victims; cognitive biases; gender biases; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has the purpose to investigate how individuals’ perception of crime, victimhood and guilt is influenced by framing effects and cognitive bias. The paper set out to evaluate these effects through the theories of ideal victims, victim blaming and just world theory. LÄS MER

 2. 2. Sharenting – används barn som ekonomiska aktörer i sina vårdnadshavares influenserverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Influenser; Influencer; influerare; sharenting; ekonomiska aktörer; barnets bästa; ekonomiska intressen; The coogan law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sharenting är ett relativt nytt fenomen som fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Vårdnadshavare i form av privatpersoner och influensers tenderar att obetänksamt dela bilder och information om sina barn på nätet utan att tänka på vilka konsekvenser delandet kan leda till. LÄS MER

 3. 3. Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alice Björck; [2022]
  Nyckelord :affärsjuridik; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; Juridik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. LÄS MER

 4. 4. Hedersförtryck och Social kontroll En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Gentijana Voca; [2022]
  Nyckelord :Social kontroll; hedersförtryck; våld; skam; skuldkänslor; bestraffning; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Författare: Gentijana Voca Titel: Hedersförtryck och Social kontroll. En innehållsanalys av svensk medierapportering om hedersförtryck. LÄS MER

 5. 5. Brott i nära relation - Polisers ingripanden och attityder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emmie Ragnarsson; Freja Hammar Orrbeck; [2022]
  Nyckelord :Brott i nära relation; attityder; ingripanden; ingripandepoliser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Varje år blir flera kvinnor utsatta för våld i nära relation och detta är något som under de senaste åren har fått ökad uppmärksamhet av både medier, allmänheten och polisen. Ingripande poliser som åker på ärenden rörande misstänkt partnervåld har en avgörande roll i dessa fall då de bär ansvaret för vilka åtgärder som vidtas på plats. LÄS MER