Sökning: "medier"

Visar resultat 1 - 5 av 9598 uppsatser innehållade ordet medier.

 1. 1. Dålig PR är bra PR. En kvalitativ intervjustudie om trovärdighet och förtroende för Public Relations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Michaela Matsson Amneteg; [2023-11-17]
  Nyckelord :Public Relations; PR; trovärdighet; förtroende;

  Sammanfattning : Executive summary PR, short for public relations, has become a word associated with manipulation, propaganda and often characterized by low trust and low credibility according to research. Associating PR with lies or tricks is perceived to be a pattern, simultaneously PR practitioners are portrayed in popular culture as glamorous and social individuals. LÄS MER

 2. 2. COVID-19 PANDEMIN OCH ÄTSTÖRNINGAR: EN KVALITATIV STUDIE OM RELATIONEN MELLAN COVID-19 PANDEMIN OCH ÄTSTÖRNINGAR UTIFRÅN TVÅ MILJÖER, AKTUELL FORSKNING OCH DEN SVENSKA RIKSFÖRENINGEN MOT ÄTSTÖRNINGAR; FRISK & FRI

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Covid-19; Ätstörning; Social Isolering; Sociala Medier; Ätstörningsvård; Ätstörningssymtom;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the perspective of the relationship and reasoning between the Covid-19 pandemic and eating disorders, which will be done based on two environments, current research and the Swedish National Association against Eating Disorders; Frisk & Fri. By using semi-structured interviews, this qualitative study can compare the responses with current research and see any similarities and differences around which effects the pandemic has generated. LÄS MER

 3. 3. Kommersiell sharenting - etiskt eller oetiskt? En kvalitativ studie som diskuterar och analyserar etiken bakom fenomenet kommersiell sharenting, då influencers använder sina barn i marknadsföringssyfte på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katja Gudmand-Höyer; Rebecca Svensson Miram; [2023-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier har kommit att bli en central och betydande del av många människors dagliga liv. I takt med digitaliseringen och teknikens utveckling har yrket influencer uppstått. Idag tjänar stora profiler miljoner på att publicera bilder och videos på sociala medier i samarbete med andra varumärken. LÄS MER

 4. 4. Scrollande hjärnor, kalkylerade annonser: en studie om konsumenters attityder till algoritmisk marknadsföring i sociala medier och dess bakomliggande faktorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Arvid Barregren; Louise Bergendahl; [2023-11-07]
  Nyckelord :algorithms; digital marketing; social media; TAM; attitudes; knowledge; relevance; integrity; trust;

  Sammanfattning : Existing literature argues that with the commercialisation of the Internet, marketing has moved from a physical activity to a fluid and digital one. Over time, social media has become a central and important channel for reaching consumers, which has fundamentally changed the way marketing is conducted today. LÄS MER

 5. 5. Eleverna fortsätter att utvecklas och de vill att fritids steppar upp och följer med!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :David Fredriksson; Thea Kristensson Lexén; [2023-10-23]
  Nyckelord :fritidshem; elevinflytande; fritid; digitala medier; anledningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera orsaker till varför äldre elever slutar på fritidshemmet och därefter beskriva möjliga förbättringar inom fritidsverksamheten, som är nödvändiga att genomföra utifrån syftet att elever i åldrarna 10 - 12 år ska fortsätta gå på fritids. Studien syftar till att svara på tre frågeställningar vilket är Vilka anledningar finns det för att eleverna slutar på fritidshemmet utifrån elevernas perspektiv? Vilka potentiella fenomen påverkar att eleverna slutar på fritidshemmet utifrån fritidslärarnas perspektiv? Och till sist, Vilka förändringar inom fritidshemmet behöver genomföras utifrån de anledningar som lärarna och eleverna anger till varför elever slutar på fritidshemmet? Vi har intervjuat elever i åldrarna 10 – 12 år som inte längre är inskrivna på fritidshemmet samt utbildade fritidslärare som alla har arbetat inom yrket under flera år. LÄS MER