Sökning: "mediers påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden mediers påverkan.

 1. 1. Sociala mediers konsekvenser på ungas psykiska hälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Båth; Erica DiFloriano; [2019-08-01]
  Nyckelord :depression; mental hälsa; psykisk hälsa; sociala medier; sociala nätverk; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel barn och unga upplever psykisk ohälsa. Sociala medier kan användas på olika sätt men forskning visar att sociala medier kan ha en negativ påverkan. LÄS MER

 2. 2. Skuggan av sociala medier. Forskningsöversikt om sambandet mellan unga kvinnors psykiska ohälsa och användandet av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helin Erman; Frida Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Självkänsla; sociala medier; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning; psykisk ohälsa; unga kvinnor.;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Titel: Skuggan av sociala medier. - Forskningsöversikt om sambandet mellan unga kvinnors psykiska ohälsa och användandet av sociala medier. Institution: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Kurs: SP163A, Socialpsykiatri: Examensarbete, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. ”Är du tjock så mår du inte bra men är du smal så mår du bra” : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors kroppsideal och självförtroende

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Caroline Danziger; Freja Litzén; [2019]
  Nyckelord :Unga kvinnor; sociala medier; kroppsideal; influensers;

  Sammanfattning : Sociala medier har på senaste fått ett uppsving i dagens samhälle. Det är allt fler individer som använder sig av sociala medier och det har visat sig vara unga kvinnor som är mest aktiva på nätet. LÄS MER

 4. 4. Impact of social media on Intercultural Communication Competence of Chinese People living in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mingxing Liu; [2019]
  Nyckelord :Social Media Use; Intercultural Communication; Intercultural Communication Competence; Chinese People Living in Sweden; Development of Intercultural Communication Competence; Impact of social media on Intercultural Communication Competence.;

  Sammanfattning : Intercultural Communication Competence (ICC) describes the ability to interact with people from different cultures effectively and appropriately. In the impact of globalization and information technology development, social media facilitates intercultural communication and open a new space for intercultural interactions. LÄS MER

 5. 5. Framställningen av ett perfekt liv : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors identitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; självbild; identitet; intryckstyrning;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to increase the knowledge of how young women between the ages of 20 and 25 experience their use of social media. The problem formulation is based on social media being able to influence the self-image of young women. LÄS MER