Sökning: "mediespecifik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet mediespecifik.

  1. 1. En sublim odyssé : En studie av 2001: A Space Odyssey och det sublima

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

    Författare :Fredrik Toresson; [2006]
    Nyckelord :det sublima; filmisk sublimitet; 2001: A Space Odyssey; Longinos; Burke; Kant; Lyotard; Kubrick; neoformalism;

    Sammanfattning : Studien undersöker det sublima i Stanley Kubricks rymdepos från 1968. Främst behandlas den estetiska dimensionen av begreppet men av stort intresse är också huruvida filmmediet rymmer en mediespecifik sublimitet. LÄS MER