Sökning: "medieteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 463 uppsatser innehållade ordet medieteknik.

 1. 1. CRAMO : Continuously Rendered Aerial Maps with Open Data

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Andreas Hedin; [2019]
  Nyckelord :​Geographic Information System; GIS; GDAL; C#; Mosaicing; Copernicus; Sentinel; Mapping;

  Sammanfattning : One issue with a lot of the free aerial satellite maps that exists is the actuality of the acquired images in terms of the acquisition date. A lot of times the images are a few years old and will not represent the current reality. LÄS MER

 2. 2. Pa(w)ticipatory design – Designing mediated wearable interaction between an air-scent search dog and a human

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Kristin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Participatory design; Interaction design; Wearable technology; Empowerment; Animal-Computer Interaction; Interaction design; Human-Dog interaction; Deltagande design; Interaktionsdesign; Djur-Dator Interaktion; Människa-Hund Interaktion;

  Sammanfattning : Designing for and with animals is common within Animal-Computer Interaction (ACI). However, studies involving animals within the design process has challenges due to verbal barriers, and an unclear methodology on how to both understand, and analyse animals in ACI. LÄS MER

 3. 3. Integrerade valideringsverktyg i webbläsaren : En studie om dess effekt hos människor som lär sig grunderna i HTML

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Johan Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :HTML; nybörjare; validering; valideringsfeedback; integrerat valideringsverktyg; webbteknik.;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas vilken effekt ett integrerat valideringsverktyg har på inlärningen hos personer som lär sig grunderna i HTML. Tidigare forskning har kartlagt att studenter som är nybörjare inom området ofta får valideringsfel under tiden de arbetar med sina studier och har även valideringsfel i inlämnade uppgifter. LÄS MER

 4. 4. What we talk about when we talk about winners : Using clustering of Twitter topics as a basis for election prediction

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Molly Arhammar Andersson; [2019]
  Nyckelord :Twitter; clustering; cluster analysis; ClusTop; election prediction; election results; American 2016 election;

  Sammanfattning : Social media has over the years partly become a platform to express opinions and discuss current events. Within the field of Computer Science, Twitter has been used both as the basis for political analysis - for example using sentiment analysis to predict election results - and within the field of cluster analysis, where the question of how to best design and use an algorithm to extract topics from tweets has been studied. LÄS MER

 5. 5. Ledsagande av seniorer i samband med webben : Identifiering av tillvägagångssätt att bistå seniorer i utförandet av uppgifter på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Daniel Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Seniors; Usability; Digital interaction; Browser extensions; Seniorer; Användbarhet; Digital interaktion; Webbläsartillägg;

  Sammanfattning : Webben kan användas i många syften och kan skapa ett mervärde både i arbetslivet och det privata livet för människor. Idag förekommer användande av datorer, webben och IT generellt i ett flertal branscher. LÄS MER