Sökning: "medieteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 579 uppsatser innehållade ordet medieteknik.

 1. 1. Empowering Civic Engagement in Energy Concepts : Design Implications for Citizen Participation

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Valerie Hentschel; [2020]
  Nyckelord :sustainable energy transformation; municipal energy concepts; public participation; user research; digital participatory technology;

  Sammanfattning : The threat of global warming calls for a major transformation of the energy system in the coming century. A positive and effective outcome of the development and implementation of municipal energy concepts relies heavily on public participation. LÄS MER

 2. 2. Design av testmiljö för verifiering av elektroniska styrenheter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Markus Hellquist; Sebastian Hagblom; [2020]
  Nyckelord :Embedded systems; ECU; CAN; UDS; Inbyggda system; ECU; CAN; UDS;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheten att expandera befintlig testprocess av elektroniska styrenheter. Hos Volvo Construction Equipment sker verifiering av styrenheter till stor del i riggar som består av större CAN-nätverk och innehåller många komponenter. LÄS MER

 3. 3. Email attacks : Investigation about the vulnerability of the Swedish organizations against email threats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jawdat Kour; Hasan Ahmed; [2020]
  Nyckelord :Email security; SPF; DKIM; DMARC; DNSSEC; STARTTLS; DANE;

  Sammanfattning : Email is an essential form of communication for organizations. Nevertheless, with so much popularity came many challenges. These emails usually carry sensitive data that might cause significant harm if they get compromised. LÄS MER

 4. 4. Evolution of SoftwareDocumentation Over Time : An analysis of the quality of softwaredocumentation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Helena Tévar Hernández; [2020]
  Nyckelord :Software documentation; Source code documentation; Code conventions; Source code summarizing; Documentation; Textual similarity;

  Sammanfattning : Software developers, maintainers, and testers rely on documentation to understandthe code they are working with. However, software documentation is perceivedas a waste of effort because it is usually outdated. How documentation evolvesthrough a set of releases may show whether there is any relationship between timeand quality. LÄS MER

 5. 5. LUGN - En prototyp närmare ett stressfritt studentliv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Caroline Lundblad; Josefine Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Användbarhet; Intervention; Iteration; Prototyp; Mental hälsa; Studenter; Medieteknik; Användarcentrerad design; Usability; Intervention; Prototype; Mental health; Students; Media technology; Human centered design;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur en applikation för mental hälsa skulle se ut om den var skapad utifrån studenternas behov med fokus på användbarhet. Syftet med denna studien var att förstå studenters behov och krav de har på en applikation som skulle kunna förbättra deras mentala hälsa och möta dessa krav genom att använda prototyper och modeller för användbarhet. LÄS MER