Sökning: "medietillgänglighet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet medietillgänglighet.

  1. 1. Flytande bestånd och barnbibliotek : en intervjustudie med sex barnbibliotekarier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Lina Åslund Jerkvall; [2014]
    Nyckelord :barnbibliotekarie; mediestrategi; litteraturförmedling; beståndsutveckling; flytande bestånd; bibliotekarierollen; medietillgänglighet;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the experiences and perceptions of children`s librarians regarding floating collections in public libraries in Gothenburg. In focus for the study are the experiences and perceptions that exist among children`s librarians when it comes to children as library users, the librarian`s working tasks and the professional role as a librarian. LÄS MER